V stredu, 5. augusta 2015 o 17:00 sa uskutoční prvé plánovacie stretnutie obyvateľov a občianskych iniciatív pôsobiacich v lokalite Sídlisko v Banskej Bystrici. Občianske združenie EnviroFuture, ktoré realizuje projekt Oživme spoločne Sídlisko, pozýva všetkých, ktorým tento priestor nie je ľahostajný.

Pozvanka_SidliskoProjekt Oživme spoločne Sídlisko je zameraný na zatraktívnenie a zlepšenie možnosti aktívneho trávenia voľného času pre obyvateľov Sídliska v Banskej Bystrici, a to nielen pre mladých ľudí, rodiny s deťmi, ale aj študentov a seniorov. V súčasnosti je parčík tiahnuci sa stredom obytnej zóny od Námestia Slobody pozdĺž Tr. SNP až po Štatistický úrad v Banskej Bystrici málo využívaný obyvateľmi, pričom tento priestor je predurčený na to, aby sa stal priestorom stretávania sa a rozvíjania dobrých susedských vzťahov obyvateľov v tejto oblasti.

“V priestore sme vytipovali 7 lokalít, ktoré je potrebné upraviť a zveľadiť. Revitalizáciou a doplnením mobiliáru vytvoríme prirodzený priestor na stretávanie sa a relaxáciu obyvateľov mesta. Doplníme lavičky, smetné koše, poškodené lavičky opravíme a namaľujeme, čím tomuto priestoru vdýchneme nový život. Plánujeme v tejto lokalite začať robiť rôzne susedské pikniky a burzy, ktoré sa stávajú hitom v zahraničí a ich pozitívom je, že takéto neformálne posedenia a stretnutia sú stmelujúcim prvkom komunity,“ uvádza Eva Ščepková z občianskeho združenia EnviroFuture.

Projekt Oživme spoločne Sídlisko bol podporený Nadáciou Orange v rámci programu Šanca pre váš región 2015. Od augusta do októbra 2015 čakajú obyvateľov Sídliska dobrovoľnícke brigády, pričom už 5. augusta 2015 o 17:00 sa uskutoční prvé stretnutie – v betónovom kruhu s lavičkami neďaleko Tatrabanky (Nám. Slobody 4).

“Na tomto stretnutí chceme obyvateľom a dobrovoľníkom predstaviť naše plánované aktivity súvisiace s úpravou a doplnením mobiliáru ako sú lavičky a smetné koše. Zároveň ale chceme spoločnou diskusiou doladiť detaily projektu a nájsť využitie plochám, ktoré v minulosti boli postavené z určitého dôvodu, ale v dnešnej dobe sa už nevyužívajú,” dopĺňa Lucia Rossová z občianskeho združenia EnviroFuture.

V súčasnej dobe vzrastá potreba spolupatričnosti, obyvatelia sídlisk bývajú vedľa seba izolovane, častokrát bez akýchkoľvek susedských väzieb. A keďže na Sídlisku žijú obyvatelia všetkých vekových kategórií, od mladých rodín po seniorov, tak by realizátori projektu radi začali budovaním dobrých vzťahov a partnerstiev medzi jednotlivými obyvateľmi, ktoré okrem iného môže viesť aj k väčšiemu záujmu, všímavosti a starostlivosti o prostredie, v ktorom bývajú.