Banskobystrická Obchodná akadémia v piatok 16. novembra oslávila svoje 110. výročie. Na Slovensku je len málo stredných škôl, ktoré sa môžu pýšiť takto bohatou históriou.

Obchodná akadémia na Tajovského ulici v Banskej Bystrici si svoje výročie pripomenula slávnostným programom v priestoroch auly školy za účasti nielen súčasných študentov a profesorov, ale aj tých, ktorí už brány tejto školy opustili. Podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ladislav Topoľský v záverečnom príhovore osobne poďakoval riaditeľke školy Darine Šlosarovej za jej prácu pre Obchodnú akadémiu. Niekdajšej kolegyni cez jednu stenu, keďže Topoľský bol v minulosti riaditeľom susediaceho Gymnázia J. G. Tajovského. Šlosarová ako bývalá absolventka Obchodnej akadémie stojí na jej čele nepretržite od roku 1999.

História školy sa začala písať v roku 1902, kedy v Banskej Bystrici vznikla Vyššia obchodná škola. Banskobystrická štátna vyššia obchodná škola sídlila najskôr v budovách na Skuteckého ulici. Od roku 1976 sídli v komplexe na Tajovského ulici 25. Do roku 2007 pôsobili ešte v Banskej Bystrici dve obchodné akadémie. Jedna v budove na Skuteckého ulici, pričom po spojení, pred vyše piatimi rokmi, mala škola celkovo vyše 900 žiakov. Od vtedy počet študentov neustále klesá, keďže deti uprednostňujú gymnáziá. Aj keď už dávno nie je obchodná škola len doménou dievčat, napríklad vlani bolo zo 127 prvákov až 99 dievčat. V minulom školskom roku sa k Obchodnej akadémii pripojila Štátna jazyková škola.

Nespočetné množstvo študentov po absolvovaní Obchodnej akadémie smeruje na Ekonomickú fakultu Univerzity Mateja Bela. Medzi absolventmi Obchodnej akadémie však nájdeme aj ľudí, ktorí sa napokon vybrali úplne inými smermi. Od odborníkov v službách, obchode, marketingu až po umelcov. V minulosti ju absolvovala aj neskoršia významná slovenská spisovateľka Margita Figuli.