Už desiaty krát pozývajú organizátori na zaujímavé stretnutie s históriou známe pod názvom Bystrická hodinka. Tentokrát bude témou stretnutia história niekdajšej samostatnej obce Kremnička, ktorá je dnes už mestskou časťou Banskej Bystrice.

PLAGAT1-KREMNICKA3-page-001O podrobnostiach z histórie Kremničky porozpráva Marcel Pecník, a to vo štvrtok 20. októbra 2016 o 18-tej hodine v Reštaurácii Národný dom.

„Ako hovorí názov národopisnej monografie vydanej o Kremničke v roku 2014, Kremnička bola vždy miestom života i pamäti. Kniha bola slávnostne uvedená 5. 11. 2014, presne na 70. výročie tragédie – fašistického vraždenia pri obci. Vtedy Nemci a slovenskí gardisti zastrelili spolu 747 mužov, žien a detí, ktorých telá skončili v protitankových zákopoch. Ich smrť bola trestom za účasť alebo napomáhanie protifašistickému odboju. Išlo o najmasovejšie zdokumentované vraždenie počas druhej svetovej vojny na území Slovenska, ktoré smutne preslávilo obec. Pri mieste masakry, v ktorej nezahynuli len Slováci, stojí dodnes, žiaľ už menej viditeľný, ale predsa – pamätník obetiam od známeho architekta Dušana Jurkoviča. O niekoľko dní (presne 5. novembra) si opäť pripomenieme, tentokrát už 72. výročie tragickej udalosti. Treba pamätať na všetko dobré z histórie, učiť sa a inšpirovať, tiež ale treba pripomínať aj to zlé tak, aby to ostalo len v spomienke a viac sa neopakovalo,“ pozval na Hodinku prednášajúci Marcel Pecník.

Bystrickú hodinku už od novembra 2015 pravidelne organizujú OZ Banskobystrický okrášľovací spolok a MAOi Inštitút pre digitálnych nomádov. Cieľom podujatia je pravidelné stretávanie sa Banskobystričanov, milovníkov histórie nášho mesta, s odborníkmi – historikmi, archeológmi alebo pedagógmi a rozprávanie sa o zaujímavostiach, o ktorých možno málo tušia.

Po prázdninách podujatie zmenilo priestor a „presťahovalo sa“ do reštaurácie Národný dom, kde zostal „kaviarenský štýl“ podujatia zachovaný. „Zmenou priestoru sme nadšení a veľmi sa tešíme na novú spoluprácu, pretože sme cítili, že podujatie typu Bystrická hodinka si zaslúži spojenie s historickým a noblesným priestorom, akým Národný dom nepochybne je,“ uviedla Diana Javorčíková z Banskobystrického okrášľovacieho spolku.