Ako už bolo medializované, geriatrii v Roosveltovej nemocnici nezazmluvnila Všeobecná zdravotná poisťovna žiadne lôžko a psychiatrii už len polovicu z jej súčasných kapacít. Na túto tému sa dnes u riaditeľa Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosvelta v Banskej Bystrici – Michala Buceka, informoval primátor Banskej Bystrice Peter Gogola.

„Zaujímam sa o to, aké budú dopady týchto rozhodnutí. V tejto záležitosti som navštívil pána Buceka, komunikoval som aj s predsedom predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne pánom Faktorom a mám dohodnutý aj telefonický rozhovor s ministrom zdravotníctva pánom Uhliarikom. Pripravované zmeny sú súčasťou istých racionalizačných opatrení, ktoré sú už dlhšie predmetom diskusií týchto troch subjektov. Riaditeľ nemocnice ma informoval, že tieto rozhodnutia budú mať minimálne personálne dopady s tým, že po zrušení geriatrie sa zachová geriatrická ambulancia a psychiatria bude presťahovaná do budovy na Námestí Ludvíka Svobodu,“ uviedol Gogola s tým, že ani on a ani Bucek s tým veľa neurobia: „Pán riaditeľ musí akceptovať koncepčný záujem ministerstva a ja ako primátor do toho zasahovať nemôžem, pretože nemám na to kompetencie.“

Za nemocnicu sa bližšie k téme vyjadril námestník pre liečebno preventívnu starostlivosť Juraj Šváč: „V tejto chvíli nestratíme žiadny typ starostlivosti. Starostlivosť poskytujeme v tej miere ako doteraz, možno za iných organizačných podmienok, ale občania regiónu sa nemajú čoho obávať. Bude im poskytnutá starostlivosť minimálne v takej miere, ako doteraz. Dokonca predpokladám, že niektoré veci budeme vedieť usporiadať tak, že bude poskytovaná vo vyššej kvalite,“ upokojoval Šváč.

Námestník v rušení geriatrie nevidí problém pre pacienta: „Staviam sa k tomu tak, že nevidím rozdiel medzi infarktom 59 ročného a 61 ročného pacienta. Títo pacienti teda majú byť riešení kardiológom. Ale my si geriatrov ponechávame a tú odbornosť preto zachovávame. Internistické odbory budú profitovať, ak sa na vizite zúčastní aj geriater. Pretože to dnes nie je rozdelené tak, že starší pacienti ležia len na geriatrii. Máme pacientov, ktorí sú starí a potrebujú aj geriatrickú starostlivosť, ale zároveň majú vážne iné ochorenie vnútorného lekárstva a je dobré, keď sa stretne geriater s lekárom odborníkom a spolu sa dohodnú na liečbe. Som presvedčený, že tento spôsob bude prínosom pre geriatrických pacientov u nás.“

Dosiaľ sa hovorilo najmä o rušení banskobystrickej geriatrie, respektíve presunutí do Zvolena. V posledných dňoch však už Banskou Bystricou rezonuje aj problematika psychiatrického oddelenia, ktoré dosiaľ sídli v budove areálu starej nemocnice. Tej už Všeobecná zdravotná zazmluvnila len 30 z doterajších 60 lôžok, čo motivovalo jej doterajšieho primára a známeho odborníka Ludvika Náběleka k ukončeniu kariéry. Za problém mnohí považujú najmä variantu sťahovania psychiatrie na ôsme poschodie lôžkovej časti budovy „novej nemocnice“, kde dosiaľ sídlila geriatria.

Na vyjadrenia kompetentných sa dnes prišiel pozrieť aj Róbert Filipko, ktorý sa ako závislý gambler kedysi na banskobystrickej psychiatrii liečil: „Bystrica mala jediná špecializované zariadenie na psychiatrii na liečbu gamblerov. Keby som pred šestnástimi rokmi prišiel na psychiatriu, ktorá je umiestnená na 8. poschodí, tak by som to asi nebol prežil. Tri týždne som vtedy nerozmýšľal o ničom inom, len prečo ma tie svine na psychiatrii nechali žiť. Vtedy by som ich bol najradšej vystrieľal, ale dnes tu žijem a len vďaka nim. Inak by som bol pod fialkami. Chápem, že potrebujú šetriť, ale som totálne zhnusený tým spôsobom, že občan, pacient je totálne vynechaný. Informácie sú skoro nulové.“

Námestník Šváč dnes médiám upresnil, že sťahovanie je zatiaľ len jednou z variant: „O sťahovaní ešte nie je rozhodnuté, je to vec, ktorá pripadá ako jedna z možností. Ak tá možnosť nebude priechodná či už z pohľadu ekonomického, alebo z pohľadu pacienta tieto priestory nebudú vhodné pre liečbu psychiatrických pacientov, tak ako ich liečiť chceme, tak sa sťahovať nič nebude. To však nie je reštrukturalizačná zmena, my len máme zazmluvnený menší objem zdravotníckej starostlivosti, čomu dolaďujeme naše kapacity. Psychiatrické oddelenie sa bude sťahovať len vtedy, ak vznikne taký projekt, ktorý bude pre psychiatrických pacientov znamenať profit,“ vysvetlil námestník.