Koordinačná rada Participatívneho rozpočtu pre Banskú Bystricu prijala k 16. marcu 2015 spolu 20 projektov v tematických oblastiach Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj, Zeleň v meste a verejné priestory, Kultúra a história, Šport a mládež, a to v celkovej sume 82 041,60 eur. Mesto Banská Bystrica vydalo odporúčacie stanovisko k realizácii 18 projektom.

euro mena bbonline.sk FRZačiatkom mája 2015 boli projektové návrhy zverejnené na webovej stránke mesta Banská Bystrica a na webovej stránke participatívneho rozpočtu, aby sa s nimi mohla oboznámiť aj verejnosť.

O prerozdelení sumy 19 343 eur rozhodnú Banskobystričania na Druhom diskusnom fóre, ktoré sa uskutoční 21. mája 2015 o 17:00 v Cikkerovej sieni na Radnici mesta Banská Bystrica (Nám. SNP 1).

„Na Druhom diskusnom fóre predkladatelia projektov predstavia v krátkom, trojminútovom vstupe svoje projekty prítomným účastníkom fóra. Koordinačná rada následne oznámi navrhovaný spôsob rozhodovania o projektoch. Podľa platného Štatútu Participatívneho rozpočtu pre Banskú Bystricu bude počas nasledujúcich 15 dní od konania Druhého diskusného fóra možné hlasovať o projektoch na klientskom centre Mestského úradu,“ uvádza Miroslav Šimkovič, člen Koordinačnej rady Participatívneho rozpočtu pre Banskú Bystricu.