Do hlasovania za projekty participatívneho rozpočtu mesta Banská Bystrica sa mohla verejnosť zapojiť len osobne v klientskom centre MsÚ a v informačnom centre v Radnici na Námestí SNP. Celkom 865 hlasov projektom udelilo celkom 272 hlasujúcich.

Do hlasovania sa mohli zapojiť nielen Banskobystričania, ale napríklad aj študenti, ktorí v meste študujú. Hlasovanie začalo už 28 októbra, ale kvôli vyhlásenému núdzovému stavu bolo neskôr prerušené a napokon po opätovnom spustení ukončené v pondelok, 20. decembra. Dotáciu získali štyri z ôsmich zapojených projektov. Suma 40-tisíc eur bude rozdelená medzi projekty Urpínske serpentíny III., 100 nových stromov pre Banskú Bystricu, Radvanskú Záhradu a Revitalizáciu parčíka cisárovnej Sissi.

Najvyšší počet 175 hlasov získal projekt Urpínske serpentíny III., v rámci ktorého bude obnovená promenáda s lavičkami, informačná tabuľa a prvky pri historickom múriku. Cieľom je zrovnať terén a prepojiť z oboch strán nástupnú časť na serpentíny. Popod múr budú osadené lavičky, stojany na bicykle, odpadkové koše, ako aj koše na psie exkrementy či informačná tabuľa pre návštevníkov Banskej Bystrice s mapou mesta a dôležitými kontaktmi a inštitúciami. Podporu získal aj projekt 100 nových stromov pre Banskú Bystricu (156 hlasov), a záujem prejavili ľudia aj o Radvanskú záhradu (118 hlasov), v ktorej by sa mala dobudovať zelená plocha, trávnik, stále hracie prvky – domček na strome s lanovkou, osadenie sedenia či šmykľavky. Štvrtým víťazným projektom (113 hlasov) sa stala Revitalizácia parčíka cisárovnej Sissi – záchrana historických smútočných líp v okolí Medeného hámra. Cieľom tohto projektu je zrevitalizovať zvyšok pôvodného parku, v ktorom bolo historicky umiestnené druhé zastavenie krížovej cesty a zachrániť vzácne smútiace lipy.

„Participatívny rozpočet je dôležitý nástroj pre podporu demokracie, budovania komunít a spravodlivejšie rozdeľovanie verejných zdrojov. Aby bol potenciál tohto nástroja naplnený, je potrebné zvyšovať motiváciu Banskobystričanov a Banskobystričaniek pre jeho využívanie. Zároveň ďakujem skvelému tímu dobrovoľníkov z koordinačnej rady participatívneho rozpočtu, ako aj zamestnancom mesta a organizácii ZAaRES. Mnohí z nich na úkor svojho nielen pracovného času, ale aj času svojho osobného voľna, odviedli napriek obmedzeným možnostiam a náročným epidemickým podmienkam skvelú prácu. Výsledkom sú krásne zelené projekty, z ktorých sa budú môcť tešiť všetci obyvatelia a návštevníci nášho mesta,“ uviedla Soňa Kariková, koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie.