Na Neonatologickej klinike SZU pri FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica si v utorok 6. júna slávnostným seminárom pripomenuli okrúhle výročie. Odbornú starostlivosť poskytujú deťom, ktoré prišli na svet predčasne už šesťdesiat rokov.

Neonatologická klinika SZU sa o svojich malých pacientov stará už viac ako polstoročie. Ich starostlivosť dosahuje dlhodobo výborné výsledky o predčasne narodených a kriticky chorých novorodencov a v minulom roku dosiahli najnižšie promile novorodeneckej ústavnej úmrtnosti v SR.

„Pre predčasne narodených novorodencov je najdôležitejšia centralizácia v špecializovaných centrách, pretože tam majú najväčšiu šancu dostať takú starostlivosť akú potrebujú. Najšetrnejšie je, keď sa takýto novorodenec dostane k nám ešte v maminom brušku a nestráca dôležité minúty po narodení čakaním na transport špecializovaným tímom,“ uviedla vo svojej prednáške prednostka Neonatologickej kliniky SZU Jana Nikolinyová.

Starostlivosť o predčasne narodených novorodencov prešla za obdobie od vzniku oddelenia veľkým vývojom. Kedysi malo šancu na prežitie dieťa narodené po 30. týždni tehotenstva a s minimálnou pôrodnou váhou 1000 g. Dnes sa vďaka modernému technologickému vybaveniu a metodikám  posunula hranica životaschopnosti predčasne narodeného dieťaťa na ukončený 24. týždeň a 450 g pôrodnú hmotnosť.

„Úsek pre predčasne narodené deti vznikol v roku 1957 a bol vtedy súčasťou detského oddelenia. Neboli sme nijak zvlášť zaškolené, jedna sestra mala na starosti takmer desať detí a mali sme len jeden inkubátor,“ spomína Eva Furdíková jedna z prvých banskobystrických novorodeneckých sestier.

„Starostlivosť o novorodencov, dojčatá a staršie deti bola ešte v šesťdesiatych rokoch súčasťou gynekológie a pediatrie.  Až neskôr sa začal formovať odbor starostlivosti o novorodenca –  neonatológia. Prvé samostatné novorodenecké oddelenie vzniklo v banskobystrickej nemocnici v roku 1975,“ priblížil v úvode svojho príspevku Svetozár Dluholucký,  jedna z najvýznamnejších osobností slovenskej pediatrie.

Na výročnom stretnutí sa zišlo okolo 65 súčasných aj bývalých zamestnancov. Bývalým kolegom udelilo vedenie kliniky symbolické čestné členstvo vo svojom kolektíve.