Prvého tohtoročného diskusného fóra o participatívnom rozpočte, ktoré sa konalo 29. januára na Radnici, sa aktívne zúčastnili aj zástupcovia Regionálneho centra AkSen v Banskej Bystrici.

??????????„Pracovná atmosféra na diskusnom fóre bola jedinečná a tvorivá,“ uviedla Natália Ceglédyová, ktorá sa spolu s ďalšími členmi banskobystrického Regionálneho centra (RC) AkSen Katarínou Brunnerovou a Stanislavom Mikom fóra zúčastnila.

Fórum odhlasovalo na rok 2015 štyri tematické skupiny – Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj, Zeleň v meste a verejné priestory, Kultúra a história, Mládež a šport. Najväčšiu podporu získala skupina Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj, do ktorej sa začlenilo aj RC AkSen (Aktívny senior).

„Budeme sa uchádzať o finančné prostriedky z participatívneho rozpočtu a jeden z plánovaných projektov bol dohodnutý hneď. Bude zameraný na vybavenie Komunitného centra Havranské. Tento priestor bude naším komunitným miestom na stretávanie a aktivity. Verím, že budeme úspešní a budeme mať konečne aj my strechu nad hlavou,“ povedala Natália Ceglédyová.