Mestský park v Banskej Bystrici opäť dostáva šancu na obnovu, tentokrát však podľa zástupcov mesta transparentne, participatívne a edukatívne.

V decembri minulého roka iniciovala samospráva stretnutia, na ktorých sa vedenie mesta stretlo s odborníkmi mestského úradu, mestskými poslancami, ale aj so zástupcami občianskeho sektora. Cieľom stretnutí je pripraviť kvalitný participatívny proces smerujúci k návrhu obnovy mestského parku, s ktorým bude stotožnená väčšina obyvateľov, ako aj odborná verejnosť. Nasledovať budú ďalšie stretnutia i diskusia s Krajským pamiatkovým úradom o možnostiach a limitoch obnovy, keďže sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku.

„Sme len na začiatku, ale verím, že spoločnými silami a hľadaním kompromisov sa nám podarí zladiť názory všetkých záujmových skupín. Chceme využiť vzniknutý časový priestor a pripraviť kvalitný návrh, ktorého výsledkom bude moderný verejný priestor plný zelene, určený na relax, oddych i zábavu. Verím, že sa nám to podarí,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Prostredníctvom pracovno-vzdelávacích stretnutí sa postupne začína kreovať pracovná skupina, ktorej úlohou bude podporovať nielen prípravu, ale aj realizáciu participatívneho procesu.

„Je dobré, že sa na príprave podieľajú okrem odborníkov z mestského úradu aj zástupcovia občanov a odborná verejnosť. Týmto prístupom skvalitňujeme dizajn participatívneho procesu, kultivujeme vzájomnú spoluprácu a dôveru, čo je pre úspešnú obnovu mestského parku kľúčové“, dopĺňa Soňa Kariková, koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie MsÚ.

Plánovanie participácie a stretávanie sa vznikajúcej pracovnej skupiny bude pokračovať aj v najbližšom období. Mesto vyzýva všetkých, ktorí by sa radi zúčastnili tejto prípravnej fázy, aby sa informovali prostredníctvom špeciálne zriadenej e-mailovej adresy mestskypark@banskabystrica.sk.

Nasledovať budú aktivity a stretnutia s verejnosťou a kompetentnými odborníkmi. Výsledkom budú podklady, odrážajúce potreby a predstavy obyvateľov, ktoré sa stanú súčasťou medzinárodnej architektonickej súťaže na obnovu mestského parku.