Už niekoľko volebných období je témou na sídlisku Rudlová-Sásová možnosť vybudovania nových parkovacích plôch za Tatranskou ulicou. Tá má najvyšší počet obyvateľov v meste a situácia so statickou dopravou je tu dlhodobo mimoriadne komplikovaná.

Na zahustenom sídlisku je pre obyvateľov stále problémom nájsť voľné parkovacie miesto a to aj napriek viacerým úpravám parkovania v ostatných rokoch. O výstavbe parkovacích miest za Tatranskou ulicou sa hovorí prakticky už tretie volebné obdobie. Konkrétne by sa malo jednať o výstavbu 227 parkovacích miest, prioritne pre obyvateľov v bytových domoch 24 – 64, čo by malo pokryť dopyt po parkovacích miestach v tejto časti.

Za zdržaním začatia projektu stáli podľa Zdenky Marhefkovej, hovorkyne primátora, protesty obyvateľov a nedostatok financií: „Najviac zdržalo začatie projektu nedostatok finančných prostriedkov a niektorí obyvatelia Tatranskej, ktorí boli proti výstavbe parkovísk. Hoci ich bola menšina, prekričali väčšinu.“ V súčasnosti však nie sú žiadne námietky verejnosti proti výstavbe parkovacích miest.

Mesto v júni informovalo, že prípravné práce projektu sú už v plnom prúde a pokračujú. „Vo februári 2020 vydal okresný úrad Banská Bystrica rozhodnutie, že v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sa zámer vybudovania parkovacej plochy na Tatranskej ulici posudzovať nebude. Momentálne sú na výstavbu štyroch parkovísk v tejto lokalite vydané územné rozhodnutia a čaká sa na ich správoplatnenie,“ priblížila Zdenka Marhefková.

Podľa informácií, ktoré samospráva prezentovala verejnosti ešte v júnových Radničných novinách, ukončenie prípravných prác a získanie jednotlivých náležitostí projektu očakáva v decembri 2020. Reálny začiatok výstavby však závisí od uvoľnenia finančných prostriedkov, čo sa ešte môže ukázať ako kľúčový problém.

„Vzhľadom na finančnú situáciu spôsobenú pandémiou koronavírusu pristúpime k prehodnoteniu  priorít, ktoré boli schválené mestským zastupiteľstvom v minulom roku. Zároveň budeme čakať aj na rozhodnutie ministerstva financií o možnostiach pomoci samosprávam,“ priblížila hovorkyňa primátora.

Aj keď rozhodnutie, či sa nové parkovisko za Tatranskou ulicou napokon dostane medzi priority mesta bude na mestských poslancoch, samospráva napriek nutným úsporám ďalej plánuje nové parkovacie plochy v meste. “Jednotlivé zámery v rámci parkovacej politiky plánujeme v tomto roku zaktualizovať a prerokovať s verejnosťou. Následne pristúpime k ďalším krokom,“ doplnila Marhefková.