pocitaceVedecko-populárne prednášky organizované Občianskym združením Veda pre mladých v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici sa už stali tradíciou.

Aktuálna májová prednáška sa bude venovať počítačom. Konkrétne slovenským počítačom. O histórii vývoja a výroby počítačov na Slovensku bude, nesporne zaujímavo, hovoriť Mgr. Miroslav Gerši.

Prednáška s názvom Počítače slovenskej výroby sa uskutoční v utorok 28. mája o 16. hod. v Štátnej vedeckej knižnici a ako vždy ju budete môcť sledovať aj online prostredníctvom streamingu na: www.vedapremladych.sk/live.

Veda pre mladých je občianske združenie vedené vedeckými pracovníkmi a aktívnymi vysokoškolskými študentmi. Cieľom OZ je sprostredkovať vedu mladým nádejným slovenským vedcom.