V priestore, v ktorom kedysi sídlila známa továreň na výrobu stoličiek a neskôr preslávená textilka, vznikne do niekoľkých rokov moderná mestská štvrť. Minulosť lokality však zmapuje pripravovaná publikácia.

Budovy niekdajšej textilnej fabriky sú už dnes minulosťou.

Investor nového projektu v areáli bývalej textilnej fabriky na Striebornom námestí v Banskej Bystrici – spoločnosť ARKON, a.s., prišiel s myšlienkou vzniku knižnej publikácie, ktorá zmapuje históriu tejto lokality. V tej pokračujú prípravné práce na začiatok výstavby novej mestskej štvrte SLOVENKA2.

Okrem historických prameňov a archívnych materiálov budú súčasťou knihy aj rozhovory so zamestnancami a pamätníkmi niekdajšej textilky, ale tiež s architektmi, ktorí pripravujú projekt novej štvrte.

Do zberu príbehov sa môže zapojiť aj verejnosť prostredníctvom stránky www.pribehySlovenky.sk, cez ktorú môžu zaslať svoju spomienku alebo príbeh svojich blízkych, a môžu pripojiť aj fotografie alebo iné materiály spojené s týmto územím alebo samotnou textilkou. Najzaujímavejšie z nich sa potom stanú súčasťou reprezentatívnej a aj obsahovo kvalitne spracovanej publikácie, vďaka ktorej sa zachovajú spomienky na toto dôležité územie Banskej Bystrice.

V súčasnosti pokračujú prípravné práce pre začiatok novej štvrte Slovenka2. Aj keď investor pôvodne plánoval v tomto roku už začiatok výstavby, aktuálne hovorí o pokračovaní procesu prípravy podkladov pre získanie územného rozhodnutia pre projekt, konkrétne predložením urbanistickej štúdie. Po jej schválení bude tento dokument slúžiť ako podklad pre zmeny a doplnky platnej územno-plánovacej dokumentácie a zároveň pre etapizáciu výstavby projektu Slovenka2.

Na ploche viac ako 4 hektáre vznikne v niekoľkých etapách ucelená mestská štvrť SLOVENKA2 s jednotným architektonickým dizajnom, v ktorej bude zastúpené bývanie aj priestory na prácu, nákupy a voľný čas. Zmenou prejde aj Strieborné námestie, ktoré by sa z čisto tranzitného priestoru malo zmeniť na živé centrum spoločenského diania a zároveň atraktívnu vstupnú bránu do novej štvrte. Potok Bystrica dostane vynovené nábrežie a celú štvrť prepoja zelené priestory a priechodné vnútrobloky.

Areál Slovenky chcú sprístupniť verejnosti už počas výstavby