Od nového roka skončí civilná letová prevádzka na Letisku Sliač. Hlavným dôvodom je jeho plánovaná rekonštrukcia. Či bude následne obnovená nateraz nie je jasné.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky doručilo ešte v decembri 2019 letiskovej spoločnosti Letisko Sliač, a.s. výpoveď Zmluvy o zabezpečení poskytovania leteckých navigačných služieb a výpoveď Dohody o spoločnej prevádzke.

Medializácia ukončenia civilnej letovej prevádzky na sliačskom letisku, vyvolala pobúrené reakcie časti verejnosti. Z vyjadrení Ministerstva obrany totiž nie je jasné, či ešte v budúcnosti bude civilná prevádzka na zmodernizovanom letisku umožnená. Rekonštrukcia letiska by mala skončiť do konca roka 2022. Minimálne po dobu dvoch rokov tak civilné lietadlá na Sliači nepristanú.

„Otázka vykonávania civilnej letovej prevádzky na Letisku Sliač v súvislosti s plánovanou rekonštrukciou je v súčasnosti predmetom zasadnutí pracovnej skupiny. Jej členmi sú zástupcovia ministerstva dopravy, ministerstva obrany SR a Letiska Sliač. Obe ministerstvá tak spoločne navrhnú ďalší postup, ktorý by mal byť predložený na rokovanie vlády Slovenskej republiky v termíne do 30. júna 2020,“ informoval portál BBonline.sk odbor komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

„V prípade ak štát nebude mať záujem o takúto prevádzku, chceme s ministerstvom a zastupiteľstvom kraja viesť diskusiu o prevzatí prevádzky civilnej časti letiska do správy kraja. Pre tento prípad sme pripravili dopadovú ekonomickú štúdiu ako aj biznisový plán,“ uviedol k téme podpredseda BBSK Ondrej Lunter.

Dovolenkári si na sliačske letisko zvykli

Štátna firma prevádzkujúca civilnú časť letiska sa v uplynulých rokoch držala prevažne v zisku. Výnimkou bol rok 2016, kedy bol kvôli bezpečnostnej situácii vo svete nižší počet letov do dovolenkových destinácií a tiež minulý rok 2019. To sa letisko dostalo do dosiaľ najvyššej straty za ostatných desať rokov, cez -220 tisíc eur. Spôsobili ju najmä nižšie výnosy, ale aj zvýšené mzdové náklady oproti predošlému roku.

Letisku sa napriek snahám dlhodobo nedarilo zaistiť pravidelné letecké spojenia. V minulosti bolo na letisku prevádzkované pravidelné spojenie s Prahou, dočasne i s Popradom. Spojenie s Prahou bolo v prevádzke do leta 2008. Po rekonštrukcii letiska v roku 2011 sa ale darilo rozvíjať aspoň využitie letiska pre letné charterové spojenia s dovolenkovými destináciami.

Rekordný z pohľadu civilnej letovej prevádzky bol pre sliačske letisko rok 2018, kedy v rámci letnej sezóny vybavili celkom 131 charterových letov a odbavili 41 866 cestujúcich. Letisko poskytuje služby aj pre súkromné civilné lety a tiež pre letecké cargo. Pre aktuálnu sezónu malo zatiaľ Letisko Sliač naplánovaných 35 príletov a rovnaký počet odletov charterových letov do troch destinácií. Ich realizácia je však s ohľadom na súčasnú situáciu otázna.

Na rozdiel od ďalších regionálnych letísk, je Letisko Sliač, a.s. vo výlučnom vlastníctve Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.