Mestský park (bývalý Leninov park) prejde revitalizáciou a Banskobystričania môžu ovplyvniť akým spôsobom sa zmení.

Projekt revitalizácie Mestského parku by mal opäť do toho priestoru prilákať Bystričanov. Ilustračné foto: Branislav Račko

V rámci cezhraničnej spolupráce s Maďarskou republikou sa bude mesto Banská Bystrica uchádzať o prostriedky z fondu regionálneho rozvoja Európskej únie. Spoločne s maďarským mestom Pásztó, kde sa taktiež nachádzajú historické parky, by chcel dať úrad Mestskému parku novú podobu. Spoluúčasť Banskej Bystrice na projekte je 5%, aká bude konečná konkrétna suma ešte nie je jasné, keďže sa iba pripravuje projekt revitalizácie. Použitie financií je limitované na obnovu zelene a výstavbu detského ihriska. Taktiež sa predpokladá zachovanie systému alejí s altánkom v strede.

Mesto dáva občanom možnosť zapojiť sa do diskusie, prijíma pripomienky a podnety k tomu, ako by mal tento priestor v budúcnosti vyzerať. Nápady je možné mestskému úradu doručiť prostredníctvom klientského centra v jeho budove, e-mailom ZaReS-u, alebo vyplnením ankety na stránke banskabystrica.sk.

Podnety je možné zaslať do 31.10.2011.