Oddelenie územného plánovania a architekta mesta MsÚ v Banskej Bystrici povedie architekt Martin Pavelek zo Žiliny. Vo funkcii vystrieda Vladimíra Letovanca.

Mesto Banská Bystrica vyhlásilo výberové konanie na pozíciu hlavného architekta začiatkom decembra 2020. Záujem zo strany odborníkov z oblasti urbanizmu a architektúry bol nízky, a to aj napriek tomu, že ide o dôležitú a významnú funkciu, ktorá má zásadný dopad na rozvoj a budúcnosť mesta.

Vzhľadom na charakter a náročnosť pracovnej pozície samospráva predĺžila lehotu podávania žiadostí o prijatie do pracovného pomeru do konca augusta 2021 a následne zostavila odbornú výberovú komisiu. Z dôvodu, že jeden z uchádzačov zobral svoju žiadosť späť, odborná výberová komisia 14. októbra 2021 vyberala spomedzi štyroch architektov na pozíciu hlavného architekta mesta pod Urpínom.

„Hlavný architekt patrí snáď k najdôležitejším pozíciám na mestskom úrade, pretože riadi a kontroluje nielen územný rozvoj, ale popri koordinácii činností príslušného oddelenia nastavuje aj stratégiu rozvoja mesta v rôznych oblastiach. Zároveň sa podieľa na tvorbe územnoplánovacích dokumentov a aktívne komunikuje s investormi pri hľadaní optimálnych riešení ich investičných zámerov v súlade s potrebami mesta. Som presvedčený, že odborná komisia vybrala v transparentom výberovom konaní spomedzi uchádzačov toho správneho, a po rokoch bude zastávať túto dôležitú funkciu odborník a dobrý manažér, ktorý posunie oblasť urbanizmu a architektúry nášho pekného mesta vpred,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Architekt Martin Pavelek má niekoľkoročné skúsenosti s vedením odboru hlavného architekta v meste Žilina. Je autorizovaným architektom Slovenskej komory architektov, kde je členom disciplinárnej komisie, členom výboru pre súťaže a verejné obstarávanie i členom skúšobného senátu SKA. Zároveň je držiteľom viacerých prestížnych celoslovenských ocenení za architektúru ako je CE.ZA.AR, Stavba roka alebo Cena Dušana Jurkoviča, a taktiež je pravidelným členom porôt rôznych medzinárodných architektonických súťaží. Patrí k spoluzakladateľom neformálneho združenia hlavných architektov krajských miest SR. Môže sa pochváliť bohatou publikačnou činnosťou v odborných periodikách či výstavnou činnosťou. Je autorom i spoluautorom mnohých realizovaných projektov, stavieb, rekonštrukcií, prestavieb a iných.

„Banská Bystrica je pre mňa nová výzva. Po 25-ich rokoch spolupráce so samosprávami naprieč celým Slovenskom pri tvorbe miest a verejných priestorov, chcem moje skúsenosti zúročiť v prospech mesta pod Urpínom. Chcem, aby Banská Bystrica bola pre všetkých zapamätateľným mestom, v ktorom je príjemné bývať a žiť, chcem aby Banská Bystrica bola dobrou a lukratívnou adresou na mape Slovenska,“  dopĺňa Martin Pavelek.