Transplantačné centrum vo FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica (FNsP FDR BB) od júla 2015 využíva imunoadbsorčný prístroj, ktorý zabráni deštrukcii transplantovanej obličky v tele príjemcu jeho  protilátkami.  Metodiku imunoadsorbcie využíva banskobystrická nemocnica ako jediná na Slovensku.

imunoadsorbciaImunoadsorpcia je mimotelová eliminačná metóda, pomocou ktorej je možné z plazmy transplantovaného pacienta odstrániť protilátky, ktoré sa tvoria v jeho tele ako reakcia  na  prítomnosť cudzieho orgánu. Ak sa imunologickú reakciu organizmu nepodarí potlačiť, hrozí, že pacient o transplantovanú obličku príde. Na Slovensku sa doteraz využívala na tento účel metóda plazmaferézy, tá však oproti imunoadsorbcii prináša omnoho viac rizík. „Počas plazmaferézy je pacientovi odobratý veľký objem plazmy, ktorý je potrebné počas procesu eliminácie protilátok dočasne nahradiť. Zvyšuje sa tým riziko alergickej až anafylaktickej reakcie. Plazmaferéza je spojená aj s rizikom krvácania v dôsledku zníženej zrážanlivosti krvi. Spomenuté a aj mnohé ďalšie nevýhody pri imunoadsobcii odpadajú. Je pre pacienta výhodnejšia  a bezpečnejšia“ hovorí vedúca  banskobystrického Transplantačného centra  MUDr. Eva Lacková, PhD.

Na transplantáciu obličky čaká na Slovensku v súčasnosti 345 pacientov a darcovských orgánov je stále málo.  Nový prístroj umožní  zvýšiť počet orgánov perspektívnych na transplantáciu, napríklad  pri AB0 inkompatibilných obličkách, čiže bude možné prekonať touto cestou imunologickú bariéru, ktorú tvoria krvné skupiny.

Nový prístroj pomohol už štyrom pacientom. Dvom po transplantácii obličky, dvaja trpeli závažnými autoimunitnými reakciami. Hoci vo FNsP FDR BB bude metodika imunoadsobcie využívaná najmä v tranplantológii, jej využitie a prínos pre pacienta  je omnoho širší. Môže významne napomôcť pri liečbe viacerých autoimunitných ochorení ako napríklad systémový lupus a ďalšie.

„Som rada, že sa nám podarilo získať túto inovatívnu technológiu ako prvým na Slovensku, ktorá veľmi účinne skvalitní zdravotnú starostlivosť vo viacerých odboroch poskytovaných v našej nemocnici. Najmä však opäť raz preukáže vysokú odbornú úroveň a kvalitu Transplantačného centra vo FNsP F. D. Roosevelta,“ dodala riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková. Prístroj má nemocnica zatiaľ zapožičaný.