Výnimočnej knihe Petra Karvaša bolo, po viac ako štyridsiatich rokoch, dopriate znovuzrodenie. Jedinečný titul slovenského prozaika a dramatika je spojený s Banskou Bystricou rovnako ako autorov život. Kniha približuje jeho návrat do rodiska, do medzivojnových rokov a na významné miesta nášho krásneho mesta.

Nové vydanie knihy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a svetlo sveta uzrela kniha aj vďaka finančnej podpore Mesta Banská BystricaBanskobystrického samosprávneho kraja. Legendárny titul V hniezde bude v utorok 21. marca o 18.00 h oficiálne uvedený do nového literárneho života vo Vile Dominika Skuteckého. Na podujatí, ktoré vzniklo z iniciatívy vydavateľstva Literárna bašta a v spolupráci so Stredoslovenskou galériou, vystúpia edičné spolupracovníčky a spolupracovníci, ktorí stoja za aktualizovanou podobou bystrických spomienok Petra Karvaša. Svojou účasťou poctí prítomných aj autorova manželka Eva Karvašová.

Peter Karvaš – detské roky a mladosť v Banskej Bystrici

Vnuk slávneho maliara Dominika Skuteckého prežil detstvo a mladosť v meste pod Urpínom. Narodil sa v nádhernej vile Skuteckého, jedinej maliarovej dcére Karole, necelý rok pred maliarovou smrťou. A práve spomienky na mladé roky prežité v Banskej Bystrici zachytil Peter Karvaš v biografickej próze V hniezde.

Krásne časy Petrovi Karvašovi zničilo, po vzniku Slovenského štátu, prijatie rasových zákonov a ataky režimu. Matka umelkyňa a otec lekár násiliu uniknúť nedokázali. Museli opustiť svoj dom, kde sa usídlilo gestapo a život napokon tragicky ukončili vo vápenke v Nemeckej.

Vďaka priateľom z kruhov slovenskej literatúry nepostihol Petra Karvaša rovnaký osud. Vtedajší správca Matice Slovenskej v Martine, Jozef Cíger Hronský, ho oslovil, či by neprišiel k nim pracovať ako výkonný riaditeľ pripravovaného matičného časopisu Vesna. Velikáni literatúry a umenia, ktorí boli nablízku, prinášali začínajúcemu autorovi množstvo inšpirácie, a tiež nad ním držali ochrannú ruku.

Kniha Petra Karvaša je plná spomienok

Peter Karvaš pátra v hlbinách vlastnej pamäti, z ktorej sa vynárajú spomienky na rodičov, najmä na milovanú mamu, starú mamu, spolužiakov a učiteľov, na život v Banskej Bystrici. Pútavo opisuje ulice a zákutia mesta v 20. a 30. rokoch. Spomína novorenesančnú vilu na Hornej ulici s ateliérom starého otca Dominika Skuteckého. Námestie, vtedy ešte Masarykovo, s lákavými obchodíkmi. Benického a Ebnerov dom, Dolnú ulicu či proletársky Hušták, a tiež živú tetu Vansovú v dome pri Bystričke.

Mesto v spomienkach vytvára citové a sociálne zázemie pre generáciu, ktorá napokon dospela v Slovenskom národnom povstaní. A hoci Karvaš oživuje hlavne „svet včerajška“, jeho krásy i tragédie, v rozprávaní môžeme rozoznať črty, ktoré nezostali iba minulým svedectvom. Nadčasovosť tohto diela tak môže priniesť podnetné čítanie aj pre mladšie publikum.

Nové vydanie knihy V hniezde – splnený sen

V ťažkých rokoch čerpal Peter Karvaš silu pre život zo spomienok na časy prežité v Banskej Bystrici. Jeho biografická próza V hniezde síce bola vydaná už v roku 1981, ale zaregistrovala ju iba užšia komunita Bystričanov. A preto jedinečnosť, ktorú Peter Karvaš do textu knihy vložil, si druhé vydanie rozhodne zaslúžilo. Citlivo stvárnený magický svet detstva a dospievania v meste pod Urpínom, neuveriteľné zážitky a skúsenosti spolu s neopakovateľnou atmosférou doby, v ktorej autor žil, by sa mali stať akýmsi povinným čítaním, aby sa o živote svojich predchodcov Bystričania dozvedeli čo najviac.

Kniha V hniezde vyšla v banskobystrickom vydavateľstve Literárna bašta v grafickej úprave Terezy Maco. Druhé vydanie je doplnené o fotografie z rodinného albumu Karvašovcov a Skuteckých, ktoré sú dnes súčasťou archívu Stredoslovenskej galérie. Kniha je tiež obohatená doslovom literárnej vedkyne Zuzany Bariakovej. A všetci, ktorí sa na novom vydaní knihy V hniezde podieľali, sú šťastní, nakoľko sa im nenaplnený sen Petra Karvaša podarilo splniť.