Kryté divácke tribúny bližšie k atletickému oválu zostanú len na papieri. Nový projekt za 13-miliónov eur, pre ktorý už Ministerstvo obrany a VŠC Dukla hľadajú zhotoviteľa, napokon neprinesie nový štadión na Štiavničkách, ale len čiastočnú obnovu toho súčasného.

O čo menej viditeľné budú zmeny navonok, o to väčšie budú v technológiách a rekonštrukciách útrob štadióna. Už v lete sa má začať napríklad s demontážou súčasných stožiarov osvetlenia, ktoré následne vymenia úplne nové. Vnútorné plochy štadióna po začiatku stavby úplne rozkopú, aby na ne mohli položiť nové tartanové plochy a vyhrievaný prírodný futbalový trávnik s automatickým závlahovým systémom.

Najzásadnejšou rekonštrukciou má prejsť hlavná tribúna. Projekt počíta s kompletnou zmenou vnútornej dispozície priestorov, avšak tie len čiastočne zmenia jej vonkajší vzhľad. Viditeľná zmena nastane uprostred tribúny, kde bude z dôvodu úpravy vnútorných priestorov čiastočne vyzdvihnutá jej stredná časť.

Samozrejme, obnovené budú aj jej fasády. V útrobách tribúny napríklad, na úkor časti šatní, vznikne štvordráhový rozcvičovací bežecký tunel s umelým povrchom a zmenou prejdú aj kancelárske a VIP priestory na poschodí budovy. V útrobách štadióna zostane priestor už len pre dvojicu hlavných veľkých šatní, napríklad pre potreby futbalových tímov.

Novinkou tiež bude, že pri  každom vstupe na hlavný štadión budú osadené typizované mobilné kontajnery s toaletami. Samozrejmosťou bude nové ozvučenie, kamerový systém a turnikety na vstupoch.

Nejasné zníženie diváckej kapacity

Najmenej sa však vo zverejnenom technickom zadaní hovorí o najviac skloňovanej téme, ktorou sú tribúny pre divákov. Technická správa zmieňuje len predpokladanú kapacitu približne 4-tisíc sediacich divákov.

„U stávajúceho objektu betónovej tribúny okolo atletického oválu hlavného štadiónu, ktoré sú z väčšej časti osadené sedačkami, dôjde taktiež k modernizácii. Predovšetkým na ich stávajúcej betónovej konštrukcii stupňov betónovej konštrukcie a schodísk. Je uvažované i s výmenou sedačiek,“ píše sa v zadaní súťaže, z ktorého tak nie je úplne jasné, ako budú divácke priestory štadióna vyzerať.

Zo zverejneného projektu sa môžeme len domnievať, že kvôli stavebným úpravám a vyčleneniu miest pre novinárov dôjde k menšiemu zníženiu kapacity hlavnej tribúny.

Zároveň však z technických výkresov vyplýva, že okrem spomenutých úprav by mali ochodze štadióna zostať prakticky zachované. Aj v stave po rekonštrukcii ich projekt znázorňuje ako osem radové tribúny bez zastrešenia a zároveň zachováva aj súčasnú časť štadióna na státie. To by však znamenalo výrazne vyššiu kapacitu, ako navrhovaných 4-tisíc divákov.

V súčasnosti je približne dvetisíc krytých miest na sedenie na hlavnej tribúne a na nekrytých tribúnach okolo atletického oválu je ich ďalších vyše 5-tisíc. Spolu je dnes na Štiavničkách oficiálne osadených 7 380 sedačiek a ďalších približne dvetisíc divákov sa zmestí do sektora na státie.

Odklon od pôvodného projektu

O rekonštrukcii Štiavničiek sa začalo najhlasnejšie hovoriť v roku 2012, kedy bola zahrnutá do vládou podporeného projektu Slovenského futbalového zväzu na rekonštrukciu futbalových štadiónov na Slovensku. Pôvodná vizualizácia SFZ, ktorá nepočítala s atletickým oválom, vzbudila emócie u zástupcov atletiky i samotného správcu a vlastníka štadióna armádneho VŠC Dukla. Slovenský futbalový zväz, VŠC Dukla i mesto však neskôr rokovali o možnom kompromise a využití pridelených financií pre Banskú Bystricu.

Na prelome rokov 2015/2016 predstavili po komunikácii VŠC Dukla a SFZ novú vizualizáciu rekonštrukcie Štiavničiek.

Rekonštrukciu Štiavničiek mal Slovenský futbalový zväz a vláda podporiť sumou 2,4 milióna eur, pričom ďalších 1,6 milióna eur malo predstavovať ďalšie spolufinancovanie projektu zo strany mesta či futbalového klubu.

Vizualizácie počítali s výraznou stavebnou úpravou súčasného areálu štadióna, odstránením návrší tribún okolo oválu a vybudovaním nových krytých tribún okolo štadióna. Ten mal podľa pôvodných plánov dosiahnuť kapacitu tribún pre približne 6 500 divákov.

Od projektu sa ale napokon upustilo, SFZ prerozdelil peniaze určené pre Banskú Bystricu na ďalšie štadióny na Slovensku. VŠC Dukla zároveň začalo s prípravou projektu národného atletického štadióna. Tú napokon v závere minulého roka vláda podporila vyčlenením sumy 13-miliónov eur.

Nový tréningový areál

Aj keď hlavný štadión sa na pohľad možno zmení len minimálne, výraznou obmenou prejde areál súčasných tréningových ihrísk.

Projekt tu navrhuje atletický ovál v zostave 4 dráh na ovále a 6 dráh na šprintérskej rovinke, sektor pre skok do diaľky. Vnútorné futbalové ihrisko bude z umelej trávy III. generácie. Celý tento priestor bude osvetlený novým umelým osvetlením.

V areáli pri hlavnom štadióne však vznikne aj netradičná naklonená bežecká rovinka či nové multifunkčné ihrisko. Pri vstupe na tréningový štadión sa zároveň počíta aj s mobilným sociálnym zázemím šatní, spŕch a toaliet pre športovcov.

Vybudovanie tréningového oválu bolo jednou z podmienok pre atletické športovisko najvyššej úrovne. Nový areál na Štiavničkách tak bude pripravený pre organizáciu atletických mítingov na najvyššej medzinárodnej úrovni. Ich rozsah a komerčný úspech však môže limitovať práve nedoriešená situácia okolo diváckych tribún.

Samotný stavebný ruch má na Štiavničkách začať už v lete postupnou demontážou súčasných prvkov štadióna. V lete má, za ideálnych podmienok, vyvrcholiť aj výber zhotoviteľa stavby a stroje by sa mohli do práce zahryznúť potom na jeseň. Stavebné práce majú trvať približne rok.