Bezbariérové, moderne vybavené priestory a široká škála kvalitných a rôznorodých služieb. To všetko čaká užívateľov dvoch novootvorených komunitných multifunkčných centier – KOMUCE, ktoré svoje brány otvoria komunitám všetkých vekových skupín.

komunitne multifunkcne centrum banska bystricaV dvoch lokalitách na území mesta Banská Bystrica (na Robotníckej ulici 12 a Krivánskej ulici 16-26) sa vďaka dotácii z fondov Európskej únie podarilo mestu vybudovať dve moderné, bezbariérové Komunitné multifunkčné centrá (KOMUCE). Mesto Banská Bystrica tak vychádza v ústrety banskobystrickým seniorom, mamičkám na materskej dovolenke či občanom so zdravotným postihnutím. Tieto a ďalšie komunitné skupiny budú mať možnosť využiť pestrú ponuku služieb, ktoré KOMUCE na Robotníckej ulici poskytuje.

Zvýšenie kvality a rozsahu doteraz poskytovaných služieb sa podarilo zrealizovať prostredníctvom stavebných úprav objektov, ako aj zaobstaraním vnútorného a vonkajšieho vybavenia. V stavebne upravených a rozšírených priestoroch centra na Robotníckej ulici došlo k vytvoreniu štyroch pracovných miest opatrovateľskej služby s týždenným pobytom, po ktorej je v Banskej Bystrici značný dopyt. K rozšíreniu ponuky došlo i v oblasti terénnych a ambulantných sociálnych služieb. Tie sú vybudované tak, aby podporili sociálne začleňovanie, uspokojovanie sociálnych potrieb ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii a zároveň pomohli rozvíjať rodinné a spoločenské vzťahy.

„V bezbariérových a moderne upravených miestnostiach sú vytvorené vhodné podmienky na realizáciu odborných, obslužných a  ďalších činností, ktoré budú vykonávať odborníci na vysoko profesionálnej úrovni. Taktiež sú pre klientov k dispozícii rozšírené rehabilitačné služby a pracovná terapia na zlepšenie telesných a duševných vlastností,“ uvádza Mária Filipová, vedúca sociálneho odboru na mestskom úrade.

_MG_3520Rekonštrukciou priestorov na Robotníckej ulici sa skvalitnilo a zmodernizovalo aj sociálne poradenstvo prostredníctvom tzv. info-kioskov, ktoré budú slúžiť na zvýšenie kvality života a riešenie potrieb obyvateľov v núdzi. V zrekonštruovaných priestoroch bude medzi inými zabezpečené aj poskytovanie stravy, pomocné služby (pranie, žehlenie), kaderníctvo, pedikúra. Projekt zabezpečil aj rozšírenie priestorov na realizáciu voľnočasových aktivít, ako napr. možnosť trávenia času v hudobnom salóniku či knižnici. Medzi poskytovanými službami nechýba ani možnosť tzv. arte-terapie, ktorá je prevenciou pred emocionálnymi a sociálnymi problémami. V KOMUCE si tak klienti budú môcť zahrať na klavíri či vyrábať predmety v keramickej peci.

V prípade stavebných úprav priestorov na Krivánskej ulici došlo k zlepšeniu ich technických parametrov (výmena okien) a zrealizovali sa taktiež opatrenia na zníženie energetickej náročnosti (zateplenie objektov). Samozrejmosťou je bezbariérový prístup. V rámci aktivít projektu sa zabezpečili do priestorov KOMUCE aj moderné prostriedky informačno komunikačných technológii.

„Vybudovaním projektu KOMUCE sme opäť dokázali, že čerpanie z fondov Európskej únie vieme pretaviť do kvalitného a prvotriedneho produktu. V oblasti sociálnych služieb je naše mesto kvalitou svojich služieb a neustálym progresívnym napredovaním vzorom pre iné samosprávy,“ vyjadril sa primátor mesta Peter Gogola.

Projekt KOMUCE je financovaný nenávratným finančným príspevkom vo výške 95 % a s povinným spolufinancovaním mesta vo výške 5 %. Celkovo sa naň vynaložilo 1 580 000 eur, pričom náklady na Robotníckej ulici, kde sa realizovala aj nadstavba prvého poschodia predstavovali sumu 913 000 eur. Na technické zhodnotenie objektov na Krivánskej ulici (výmena okien a zateplenie) bola vynaložená suma 667 tisíc eur. Vytvorením projektu vznikne päť pracovných miest a chránených pracovísk.