Stavebné konanie na cesty a chodníky v súvislosti s výstavbou Terminal Shopping center Banská Bystrica boli ukončené vydaním stavebného povolenia vyveseného na úradnej tabuli mesta v uplynulý piatok.

autobusova stanica terminal shopping centerO vydanie povolenia sa investor uchádzal od leta, od kedy prebiehalo samotné stavebné konanie. Na základe vydaného povolenia musia byť uvedené cesty a chodníky vybudované najneskôr do konca roka 2017. Na samotné objekty stavby nového autobusového terminálu a obchodného centra, ktoré má na mieste vyrásť, zatiaľ stavebné konanie nezačalo. Od konca augusta beží už aj ďalšie stavebné konanie v súvislosti s úpravami križovatky, ktorá napája autobusovú stanicu priamo na cestu I/66.

Aj keď investor banskobystrickej autobusovej stanice, bratislavská spoločnosť PRIMUM, pôvodne očakával začiatok výstavby počas tohto leta, napokon až so začiatkom jesene začali Banskobystričania vnímať okolo autobusovej stanice prvé zmeny.

Areál sa na prvý pohľad začal čistiť a samotným búracím prácam pôvodného komplexu by už čoskoro nemalo nič brániť. Jednou z podmienok začatia prác je spustenie novej dočasnej autobusovej stanice, ktorá od začiatku mesiaca vzniká na blízkom parkovisku na Mičinskej ceste. Medzimestské autobusové linky začnú z tohto miesta jazdiť od 1. novembra. Areál starej autobusovej stanice bude následne uzatvorený.

autobusova stanica terminal projekt

Z vydaného stavebného povolenia vyplýva, že pri výstavbe sa počíta aj s vybudovaním novej okružnej križovatky v priestore komunikácie pred autobusovou stanicou na ulici Cesta k Smrečine pod súčasnou čerpacou stanicou. Medzi stanicou a železnicou má vzniknúť napríklad cyklochodník.

Kompletný projekt a vydané stavebné povolenie je v súvislosti s líniovými stavbami uverejnený na stránke mesta… Z predložených plánov vyplýva, že investor nezareagoval na kritiku odbornej verejnosti a k výraznejším zmenám v priestorovom riešení priblíženia autobusového nástupišťa ku železničnej stanici nedošlo.

Nová banskobystrická autobusová stanica, má okrem priestoru nového autobusového terminálu priniesť aj dvojpodlažné obchodné centrum a prislúchajúce parkovacie plochy. Obchodná časť má prepojiť cestu medzi autobusovým a vlakovým nádražím. Investor predpokladá celkové investície vo výške 17,5 milióna eur.

Tip: Staršie články v súvislosti s banskobystrickou autobusovou stanicou