Možno poznáte chvíle, keď realitu buď pochopiť nechcete, neviete alebo si ju jednoducho nepripúšťate. Neveríte, aj keď vidíte všetko „čierne na bielom“. Včera svietilo slnko a žiarili úsmevy na vašich tvárach. Dnes však jeden z vašich priateľov medzi vami už nie je, stratil sa nečakane, neohlásene. Stratil sa ako pekné leto a vám zostalo už len duchovné teplo v srdci, ktoré tam zanechal ten človek. Otázka „Prečo?“ sa vznáša k nebesiam, ale zodpovedaná zrejme nebude.

Nech je život akokoľvek krásny a šťastný, toto sú momenty, keď sa musíme skloniť pred niečím, čo človek nie je schopný ovládnuť, čo je oveľa silnejšie ako on – pred smrťou. Neraz len slzy svedčia o nenahraditeľnej strate. Náš svet, naše myšlienky, pocity aj celé prežívanie sa zahalia do smútočného hávu.

Do obrazu vášho života už od narodenia vstupujú mnohí ľudia. Niektorí z nich sa stali akoby vašou súčasťou, tvoria váš svet. Keď vás z nich niekto náhle opustí, ostáva po ňom prázdne miesto. Niekedy vám osud takúto stratu môže čiastočne nahradiť, avšak nikdy vám zosnulá milovaná osoba neprestane úplne chýbať.

Nádej umiera posledná. Mnoho ľudí verí, že smrť je mostom – novou dimenziou, v ktorej tí, ktorých sme „stratili“, nás čakajú a zvítanie s nimi bude radostné. Preto nám ostáva aspoň táto nádej. Viem, nie je to otázka chvíle, niekedy sa s tým človek nezmieri nikdy. Čas však lieči aj tie najhlbšie rany.

Ľudské srdcia sú chrámom, do ktorého si ľudia navzájom vnášajú akési svetlo. Každý je teda sviečkou, ktorá môže rozžiariť srdce toho druhého. Takéto svetlo nás v živote oblažuje ako hviezdny svit na nebi. Keď nám blízky človek umrie, to svetlo v nás naďalej svieti, a tak sa z nás, z našich myšlienok a spomienok, tá osoba nevytráca. Mali by sme preto ísť ďalej s tým teplom, ktoré tam zanechala. Niesť si takúto hodnotu životom a šíriť ju ďalej.

Nevzdávajme sa, i keď zniesť bolesť a smútok je niekedy zdanlivo nad naše sily. Žime s odkazom blízkych ľudí tak, ako by boli s nami. Vlastne – sú tu, sú stále v našich srdciach, i keď sa na nás pozerajú len odniekiaľ „z výšin“.