Už len pár dní ostáva na to, aby ste ženu, ktorej kvality si veľmi ceníte prihlásili do celoslovenskej súťaže, ktorej cieľom je morálne ocenenie vybraných žien. Nominácie do prvého ročníka súťaže s názvom Výnimočné ženy Slovenska môžete poslať do 31. mája 2011. Nominovať môžete akúkoľvek výnimočnú ženu zo svojho okolia. Pričom to nemusí byť len žena úspešná vo svojej profesii, v komunite, žena, ktorá sa angažuje vo verejnom živote, charite. Môže to byť aj výnimočná stará mama, matka, dcéra či sestra, ktorá si zaslúži pozornosť širšej verejnosti, napríklad kvôli svojmu prístupu k životu či k ľuďom. Mnohé ženy vo svojom okolí budia obdiv aj bez toho, aby boli medializované. Objaviť práve ženy, ktoré možno vďaka svojej skromnosti či aktivitám a miestu svojho pôsobenia, nie sú verejne docenené aj keď by mohli byť a stať sa tak príkladom či ďalšou injekciou motivácie pre ďalších, aj to je cieľom súťaže Výnimočné ženy Slovenska.

Najskôr sa uskutoční krajské kolo, v rámci ktorého komisia nominuje jednu až tri výnimočné ženy z prihlásených. „Výnimočné ženy kraja“ budú verejnosti známe už v júni a postúpia do celoslovenského kola. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v septembri v Bratislave, kde si tri vybrané výnimočné ženy, spomedzi všetkých víťaziek jednotlivých krajov, prevezmú symbolické ceny.

Navyše ženy, ktoré budú prihlásené do súťaže Výnimočné ženy Slovenska Inštitút rodovej rovnosti (IRR) prihlási aj do súťaže Ženy inšpirujúce Európu, ktorú vyhlasuje Európsky inštitút pre rodovú rovnosť. Myslím, že to tomu dodá ešte krajší punc, prezradila pre BBonline.sk manažérka krajského kontaktného miesta IRR v Banskej Bystrici. Súťaž organizuje práve Inštitút rodovej rovnosti, z ktorého úlohami sme Vás nedávno oboznámili v článku Kde sa dozviete o rodovej rovnosti?. Prihlášky do súťaže Výnimočné ženy Slovenska a podrobnosti o zaslaní nájdete na internetovej stránke IRR, kde sú uvedené aj kontakty v prípade, že by ste chceli vedieť viac.