Spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie, práva, výhody, povinnosti a možnosti. Nielen pre ženy, ale aj pre mužov. Informovať širokú verejnosť o problematike rodovej rovnosti, to je úlohou krajského kontaktného miesta (KKM) v Banskej Bystrici, ktoré vzniklo v rámci Národného projektu Inštitút rodovej rovnosti (IRR). Projekt potrvá do októbra 2012. Petra Koštialová, manažérka KKM IRR v Banskej Bystrici, pre BBonline.sk uviedla: Tento projekt by mal byť platformou pre nejakú inštitúciu rodovej rovnosti na Slovensku. Inštitúciu, ktorá by zastrešila túto problematiku.

Cieľom projektu je zníženie akejkoľvek diskriminácie na pracovnom trhu. A to najmä formou zvýšenia informovanosti a právneho povedomia o problematike rodovej rovnosti. Základom sú vzdelávacie aktivity určené nielen pre špecifické skupiny žien, ale napr. aj pre mestských policajtov, aby dokázali túto problematiku viac vnímať a lepšie posudzovať. IRR pracuje nielen na zvýšení povedomia o rodovej rovnosti, ale aj o rovnosti príležitostí pre znevýhodnené skupiny ľudí (napr. z hľadiska sociálneho postavenia, minority, veku alebo zdravotného postihnutia). V súčasnosti chce KKM  v Banskej Bystrici zaškoliť vybraných pracovníkov všetkých Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v kraji, ale aj pedagógov vyučujúcich etiku na stredných školách. V prvom prípade by sa predišlo diskriminácii na základe rodu, keby zamestnanci ÚPSVaR mali viac vedomostí o rodovej rovnosti“ a v druhom prípade chcú zaškolením docieliť, aby si deti už od pubertálneho veku všímali, že pojem rodová rovnosť existuje, lebo ani nevedia, že to je, objasňuje výber Petra Koštialová. Snahou IRR je teda nielen eliminácia diskriminácie, ale aj zvýšenie prevencie. Všekých osem krajských kontaktných miest na Slovensku navyše monitoruje situáciu na trhu práce a dopĺňa databázu informácií o oblasti rodovej rovnosti. Táto analýza bude východiskom pre ďalšie kroky.

V krajskom kontaktnom mieste v Banskej Bystrici na Námestí SNP 7 poskytujú tiež personálne poradenstvo vo forme konzultácií. Je tu zriadená aj knižnica, vybavená nielen odbornými publikáciami z rôznorodých oblastí, ale aj populárno-náučnými. Informácie o dostupných tituloch nájdete na internetovej stránke Inštitútu rodovej rovnosti. Úradné a výpožičné hodiny sú každý utorok a stredu, od 13:00 do 17:00. V prípade potreby sa dá dohodnúť aj na individuálnom sprístupnení knižnice či poskytnutí poradenstva.