Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie, do ktorého sa aj v tomto roku zapoja inštitúcie pôsobiace v Banskej Bystrici. Ponúkame Vám prehľad akcií, ktoré sa uskutočnia 14. mája 2011 a v Štátnej vedeckej knižnici už aj 13. mája 2011.

Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, Banská Bystrica

Literárne a hudobné múzeum

Noc múzeí
Dátum a čas konania akcie:
13.05.2011, 16.00 – 20.00

14.05.2011, 09.00 – 12.00
web

Pre návštevníkov sú v uvedených hodinách voľne a bezplatne sprístupnené expozície Ľudové hudobné nástroje na Slovensku, Múzeum – domov múzBábkarsky salón.

Vo výstavných priestoroch Ľudových hudobných nástrojov na Slovensku si návštevníci majú možnosť pozrieť umelecké diela majstra kožušníckeho remesla na Slovensku Karola Jurášeka, Ľudové kožúšky.

Múzeum – domov múz ponúka Stretnutie s hudbou. Ide o kompozičnú dielňu pre žiakov základných škôl a základných umeleckých škôl.

V Bábkarskom salóne si pracovníci múzea pripravili tvorivé aktivity pre deti Nakresli mi obrázok, Rozprávaj mi rozprávku a Moje bábkové divadlo.

Múzeum SNP, Kapitulská 23, Banská Bystrica

Dátum a čas konania akcie:

14.05.2011, 20.00 – 24.00

Nočné prehliadky expozície. Súčasťou prehliadky bude aj premietanie filmov.

Vstup voľný.
web

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici

Dátum a čas konania akcie: 

14.05.2011

Dobrovoľné vstupné.
web

V každej budove čaká na každého návštevníka malý darček.

Návštevníci si budú môcť prezrieť dve výstavy a jednu stálu expozíciu.

V tento deň galéria otvára svoje priestory a pozýva všetkých na poobedie a večer plný tvorivých aktivít.

Bethlenov dom, Dolná 8, BB

NIŤOKRESBY
16.00 – 22.00
Prehliadka výstavy Vlasty Žákovej spestrená tvorivými aktivitami – môžete si vytvoriť veľkoplošné koláže z rôznych materiálov a otláčanie textilných kompozícií.
(vstup priebežne)
20.00
Kurátorský výklad Mgr. Kataríny Baraníkovej k výstave priblíži tvorbu mladej autorky.
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00
Fotodielne – v improvizovanej fotokomore si
zaexperimentujete s fotografickým papierom. Vyskúšame si techniku fotogramu.

Praetorium, Nám. Š. Moysesa 25, BB

Čaj u nás DOMA

16.00 – 22.00 Prehliadka výstavy HOME EDITION spojená s tvorivými úlohami zameranými na interpretáciu vystavených diel a na rôzne vnímanie súkromného priestoru a domova. Pre deti od 7 do 12 rokov je pripravený Tvorivý list, ktorý im poslúži ako sprievodca výstavou. (vstup priebežne) … zároveň Vás pozývame na šálku voňavého jazmínového čaju.

Vila Dominika Skuteckého, Horná 55, BB

POPOLUDNIE U SKUTECKÝCH
14.00 – 17.00 V expozícii Dominika Skuteckého Vás privítame dúškom sviežeho ľadového čaju. Návštevu si môžete spestriť tvorivou interpretáciou obrazov a na chvíľu sa stať jednou z postáv zachytených v Skuteckého maľbách. Pre deti je prichystané kreslenie v galérii a veľkoplošné puzzle.
17.00 Prednáška Mgr. Jozefa Ďuriančíka na tému Dominik Skutecký a miznúci svet medených hámrov.

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici

Dátum a čas konania akcie:
14.05.2011, 18.00 – 22.00
Dobrovoľné vstupné.
web

Noc múzeí a galérií – Zvuky noci
…alebo, čo sme začuli na ceste nočnou historickou Banskou Bystricou…

V spoločenskovedných expozíciách v Thurzovom dome a Matejovom dome návštevníkov s históriou zoznámia lektori počas kostýmovaných prehliadok, ktoré sú zamerané trpký osud, mučenícka smrť či „hrôzostrašnosť“.

Špecifiká akcie:
– hudba a história, podaná lektorátom, ale aj animáciou so zapájaním návštevníkov do programu
– vstupy na prehliadky v skupinách

Thurzov dom, Nám. SNP 4, BB

18.00 – 22.00 – kostýmované prehliadky
18.00 – 20.00 – banícky spevokol Staré Hory, paličkárky

Námestie SNP, BB

od 18.00 – skupina historického šermu Vir Fortis
20.00 a 21.00 – koncert A. Stráňavský a A. Turčin

Matejov dom, Nám. Š. Moyzesa 20, BB

18.00 – 22.00 – kostýmovaná prehliadka zameraná aj na obrady a rituály našich predkov

…čo si rozprávajú netopiere….

Tihányiovský kaštieľ, Radvanská 27, BB

V areáli kaštieľa:
18.00, 19.00, 20.00
– koncert kapely Babyluzaru (africká hudba a tanec)
19.30 – 22.00
– pozorovanie a odchyt nočných druhov hmyzu a netopierov

Vnútri kaštieľa:
Výstava „Dajte sa vypchať“ – tvorivé dielne, siluety a zvuky živočíchov a ďalšie zaujímavé aktivity.
V prípade nepriaznivého počasia o 18.30 prednáška o netopieroch s Mgr. P. Kaňuchom, PhD.