Mottom tohto ročníka je citát z biblickej knihy Zjavenia apoštola Jána: „Jeho brány sa cez deň nezavrú a NOC tam nebude.“ Brány troch banskobystrických kostolov sa pre návštevníkov otvoria v piatok 10. júna od 19-tej hodiny.

NOCÚlohou projektu je byť pozvaním pre všetkých ľudí dobrej vôle k spoločnému stretnutiu a k objavovaniu krásy kresťanských, výtvarných a architektonických pokladov, ale tiež podeliť sa o svoju vieru, o svoj život, a svoje osobné obdarovanie a zručnosti. V našom meste bude NOC KOSTOLOV tiež znamením živej spolupráce kresťanských cirkví (ekumenizmus), ktorá hojí rany z minulých storočí. Program Noci kostolov sme aj tento rok bude zostavený tak, aby sa návštevníci mohli zúčastniť hlavného programu vo všetkých troch chrámoch v centre meste, ktoré sa tento rok do akcie zapojili.

Hlavný program Noci kostolov začne v Evanjelickom kostole na Lazovnej ulici od 19.00 h. Program v tomto chráme bude tento rok venovaný 210. výročiu narodenia Karola Kuzmányho, významného superintendenta a podpredsedu Matice Slovenskej. Program otvorí Zborový spevokol Viliama Figuša Bystrého. Po ňom bude nasledovať prednáška „Karol Kuzmány“ prof. Pavla Martuliaka. Poctu Kuzmánymu odohrá tiež mládežnícka skupina Crossroads. Po hlavnom programe bude nasledovať sprievodný program. O 20.00 hod, sa predstaví zmiešaný spevácky zbor Vokál z Českého Přerova a o 21.00 hod, sa opäť predstaví mládežnícka skupina Crossroads.

noc_kostolov_2016-page-001Program ďalej pokračuje vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie so začiatkom o 20.00 h, Tu sa návštevníci môžu v jednu hodinu započúvať do dvoch koncertov. Prvý koncert zaznie v podaní vokálneho zoskupenia Ars vocalis z Banskej Bystrice pod vedením Andrey Kirschovej. Druhou časťou hlavného programu v tomto chráme bude organový koncert Jána Hegeduša, na ktorom zaznie zvuk mohutného organa, pochádzajúceho z 18. storočia. Programu bude predchádzať o 19.00 h, historický výklad so zameraním na archeologický výskum podzemia kostola. O 21.00 h, bude program pokračovať so zameraním na pamiatky kostola a o 22-hej hodine pozývajú organizátori na nočnú prehliadku kostola.

Hlavný program Noci kostolov bude uzavretý v Katedrále sv. Františka Xaverského o 21.00 h, V hudobno-slovnom programe pod názvom „Tajomstvo svetla,“ účinkuje katedrálny spevácky zbor Xaverius. Návštevníci sa budú môcť započúvať aj do zvuku najmladšieho banskobystrického organa s veľkolepým zvukom. Na organe sa predstaví Matúš Kucbel, ktorý bude sprevádzať Tibora Vajdu na hoboji a anglickom rohu.

V katedrále si návštevníci budú môcť vychutnať hlavný program od 21.00 h, v kostole ponorenom do noci. Hlavnému programu v katedrále predchádza prednáška dekana Jána Krajčíka o katedrálnom chráme so začiatkom o 19-tej hodine. V nasledujúcom programovom bloku, o 20.00 h, budú môcť návštevníci zavítať do katedrálnej krypty, ktorá bude v tomto čase sprístupnená.