kostolAj tento rok sa v Banskej Bystrici uskutoční Noc kostolov. Medzinárodné podujatie, ktoré aj po zotmení otvára unikátne sakrálne priestory verejnosti. Mottom tohto ročníka je citát z biblickej knihy Žalmov: „Nijaká tma nie je dosť tmavá; Noc ti svieti ako deň, tma ti je sťa svetlo.“

Brány banskobystrických kostolov sa pre návštevníkov otvoria v piatok 29. mája 2015 od 19.00 h. „Úlohou projektu je byť pozvaním pre všetkých ľudí dobrej vôle k spoločnému stretnutiu a k objavovaniu krásy kresťanských výtvarných a architektonických pokladov, ale tiež podeliť sa o svoju vieru, o svoj život, a svoje osobné obdarovanie a zručnosti,“ hovoria organizátori. V našom meste bude Noc kostolov tiež znamením  ekumenickej spolupráce kresťanských cirkví.

Program Noci kostolov aj tento rok organizátori zostavili tak, aby sa návštevníci mohli zúčastniť hlavného programu vo všetkých troch chrámoch v centre mesta, ktoré sa tento rok do akcie zapojili.

Hlavný program Noci kostolov začne vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie so začiatkom o 19:00. Tu sa návštevníci môžu započúvať do organového koncertu, na ktorom zaznie zvuk mohutného organa, pochádzajúceho z 18. storočia. Program bude ďalej pokračovať moderovanou prehliadkou kostola s odborným výkladom o 20:30 a 22:00.

noc kostolov 2015Hlavný program bude pokračovať v Evanjelickom kostole na Lazovnej ulici od 20:00 hudobno-slovným pásmom. Program otvorí mládežnícka skupina CROSSROADS so svojim programom „Kto spieva, dvakrát sa modlí“. Zo života osobností ktoré odpočívajú na evanjelickom cintoríne, bude venované pásmo „Opory vo vetre.“ Predstaví sa aj Zborový spevokol V. F. Bystrého v programe „Piesňou i slovom.“ Na záver hlavného programu zaznie aj vzácny tamojší organ v pásme „Pocta Júliusovi Letňanovi.“ Po hlavnej časti, bude program pokračovať moderovanými vstupmi o 21:00, 21:30 a 22:00.

Hlavný program Noci kostolov sa uzavrie v Katedrále sv. Františka Xaverského o 21:00. V hudobno-slovnom programe pod názvom „Tajomstvo svetla,“ účinkuje vokálne zoskupenie ARS VOCALIS. Návštevníci sa budú môcť započúvať aj do zvuku katedrálneho organa. V katedrále si návštevníci budú môcť vychutnať hlavný program od 21:00 v kostole ponorenom do NOCI. Hlavnému programu v katedrále predchádza prednáška cirkevného historika o. Gabriela Brendzu o dejinách banskobystrickej katedrálnej Kapituly od 19.00. O 20:00 v vystúpi katedrálny mládežnícky zbor.

Do Noci kostolov sa v Banskej Bystrici zapojí aj kostol sv. Michala Archanjela na sídlisku Fončorda. O 19.00 vystúpi farský spevácky zbor CANTATE DOMINO, o 20:00 nasleduje koncert mladých talentov LAUDATE DOMINUM. Program zavŕši o 21.00 koncert farskej gospelovej skupiny IUBILATE DEO. Počas podujatia bude v tomto kostole sprístupnená výstava – „Spievajte a hrajte nášmu Pánovi“. Jej odborný garant je dp. Marián Gregor.