Aj tento rok sa v Banskej Bystrici a v Španej Doline uskutoční podujatie Noc kostolov. Brány troch historických kostolov sa pre návštevníkov otvoria v piatok 10. júna a v sobotu 11. júna. 

Program Noci kostolov v roku 2022

V Evanjelickom kostole na Lazovnej ulici pripravili organizátori program, ktorý sa v piatok 10. júna 2022 začne od 20:00 h. V programe sa návštevníci stretnú s banskobystrickou sprievodkyňou Potulkami mestom Lýdiou Búlikovou, ktorá priblíži dejiny Evanjelického kostola a jeho areálu. Zvuk historického organa z obdobia romantizmu sprostredkuje Matúš Kucbel.

Noc kostolov si budú môcť návštevníci vychutnať aj vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie so začiatkom programu o 18:00 h. Program začne sprístupnením chrámu a prehliadkou farského kostola s odborným sprievodom cirkevného historika Gabriela Brendzu. Po  jej skončení bude možnosť navštíviť aj vedľajší Kostola sv. Kríža. O 19:00 h bude program pokračovať kráľovskou hudbou v chráme. Organový koncert prednesie banskobystrický rodák, organista Ján Bulla. O 20:00 h bude nasledovať reflexia Gabriela Brendzu zameraná na časy útlaku, najmä na roky 1954 – 1981, keď farský kostol spravoval kanonik Štefan Vlachovič (1912 – 1982). Program vo farskom kostole vyvrcholí o 21:00 h prehliadkou vonkajších a vnútorných skvostov farského kostola s kaplánom Martinom Garajom.

Program Noci kostolov bude pokračovať aj v sobotu 11. júna. O 19:00 h sa otvoria brány historického barokového chrámu Premenenia Pána v Španej Doline. Tento kostol v sebe ukrýva bohatý barokový mobiliár, ktorý sa tu zachoval. Zo všetkého vyniká predovšetkým historický barokový organ z roku 1751, ktorý sa podarilo zreštaurovať. Programom podujatia v Španej Doline bude sprevádzať Matúš Kucbel, titulárny organista kostola Premenenia Pána v Španej Doline. Na programe bude oboznámenie účastníkov podujatia s dejinami barokového kostola a historického organa v kontexte najnovších výskumov. Nasledovať bude organové auditórium barokového organa Martina Podkonického z roku 1751, s možnosťou prehliadky organa, s ťahaním barokových mechov a hrou na dobové perkusie spolu s organom.