Aj tento rok sa v Banskej Bystrici uskutoční Noc kostolov. Mottom tohto ročníka je citát z biblického novozákonného Listu Korinťanom: „Zostávali cez NOC v blízkosti Božieho domu.“ Brány banskobystrických kostolov návštevníkom otvoria v piatok 25. mája.

Organizátori v Banskej Bystrici sa tento rok rozhodli, že Noc kostolov bude v našom meste a jeho blízkom okolí trvať tri dni a tri noci. Preto pripravili program pokračujúci aj v sobotu 26. mája 2018, ale aj v nedeľu 27. mája 2018.

Úlohou projektu je byť pozvaním pre všetkých ľudí dobrej vôle k spoločnému stretnutiu a k objavovaniu krásy kresťanských výtvarných a architektonických pokladov, ale tiež podeliť sa o svoju vieru, o svoj život, a svoje osobné obdarovanie a zručnosti. V našom meste bude Noc kostolov tiež znamením živej spolupráce kresťanských cirkví (ekumenizmus), ktorá sa snaží hojiť rany z minulých storočí.

Program Noci kostolov je aj tento rok veľmi pestrý a bohatý. Bude sa odohrávať vo všetkých troch hlavných kostoloch v centre nášho mesta. K týmto kostolom sa pridá aj ďalší veľmi vzácny chrám v našom blízkom okolí a to kostol Premenenia Pána v Španej Doline.

Prvý deň Noci kostolov (piatok 25. mája 2018)

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie, Námestie Štefana Moysesa

Banskobystrické chrámy otvoria svoje brány už v piatok 25.5.2018. Hlavný program v tento deň začne vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Mária o 17:30 absolventským koncertom Mareka Trojáka, absolventa konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici z organovej triedy pedagóga Petra Sochuľáka.

Program ďalej pokračuje prednáškou s výkladom o histórii kostola s Martou Mácelovou a Jaroslavom Pechom. Táto časť programu nesie názov „Od románskej doby až po súčasnosť.“

O 21:00 program v tomto chráme uzavrie moderovaná prehliadka kostola s Vierou Dubačovou a Pavlom Katreniakom. Pôjde o pásmo, ktoré organizátori nazvali „Príbeh farského kostola.“

Evanjelický kostol, Lazovná ulica

Noc kostolov v Evanjelickom kostole otvorí hlavný bod programu, o 19:00, inscenáciou Návšteva – život a dielo Martina Rázusa pri 130. výročí jeho narodenia.

Účinkovať budú Marek Rozkoš, Juraj Sarvaš, spevokol Viliama Figuša Bystrého pri ECAV v Banskej Bystrici a spevokol študentov Evanjelického gymnázia. Inscenácia má dve dejstvá. Prvé dejstvo sa odohrá od 19:00 a druhé dejstvo o 20:00.

Na záver programu v Evanjelickom kostole ešte o 21:00 vystúpi mládežnícka skupina CROSSROADS so svojim koncertom.

Katedrála sv. Františka Xaverského, Námestie SNP

V katedrále začína hlavný program o 20:00. Organizátori pripravili podujatie s názvom „Organmaratón“.

Pôjde o dvojhodinový nepretržitý koncert organovej hudby na jubilujúcom katedrálnom organe, ktorý si tento rok pripomína 15 rokov od svojho postavenia.
Účinkovať budú David di Fiore, Marek Dietrich a Ján Bulla.

Počas koncertu sa bude konať zbierka na dofinancovanie obnovy špaňodolinského historického organa.

Druhý deň Noci kostolov (sobota 26. mája 2018)

Noc kostolov bude prebiehať aj v nasledujúci deň. V sobotnú noc pozývajú organizátori do Španej Doliny.

V tamojšom skvostnom kostole Premenenia Pána sa bude konať Organová noc od 19:00. Pôjde o posledný rozlúčkový koncert s barokovým organom majstra Martina Podkonického z roku 1751 pred jeho obnovou. Účinkovať budú David di Fiore, Marek Dietrich a Ján Bulla. Počas koncertu sa bude konať zbierka na dofinancovanie obnovy špaňodolinského historického organa.

Odvoz pre tých účastníkov, ktorí na svoj príchod využijú autobus SAD odchádzajúci z AS v Banskej Bystrici o 18:00, bude zabezpečený mikrobusom späť do Banskej Bystrice.

Tretí deň Noci kostolov (nedeľa 27. mája 2018)

Tohtoročnú Noc kostolov, s podtitulom „Tri dni a tri noci,“ v Banskej Bystrici uzavrieme v katedrále sv. Františka Xaverského.

O 16:30 je pripravený koncert, ktorý bude poctou národnému umelcovi Mikulášovi Schneiderovi-Trnavskému.

Práve tento rok si pripomíname 60 rokov od jeho úmrtia a 80 rokov od prvého vydania Jednotného katolíckeho spevníka. Koncert zostavený z diel Schneidera-Trnavského moderuje Diana Rauchová. Účinkujú: Anna Ciganocová, Andrea Stračinová, Jana Macíková, Milan Stanovčák, Matúš Kucbel.

Počas koncertu sa bude konať zbierka na dofinancovanie obnovy špaňodolinského historického organa.