Program Poklady Slovenska sa tento rok niesol v znamení témy ochrany a obnovy historických organov. Verejnosť rozhodla, že spomedzi deviatich ohrozených hudobných nástrojov získa grant vo výške 30 000 eur na svoju obnovu barokový organ v rímskokatolíckom Kostole Premenenia Pána v Španej Doline.

Aktuálny ročník hlasovacej súťaže, ktorá sa zameriava každý raz na tematicky iné pamiatky Slovenska, patrí medzi tie najúspešnejšie. Obyvatelia z celého Slovenska svojím zaangažovaním v hlasovaní dokázali, že im osudy vzácnych „kráľovských“ hudobných nástrojov v ich mestách či obciach nie sú ľahostajné. „Sme poctení tým, že sa nám poukázaním na stav historických organov v tejto krajine podarilo pootvoriť dvere téme, ktorá doposiaľ v spoločnosti príliš nerezonovala. S radosťou poskytneme grantový príspevok na obnovu nástroja, ktorý si verejnosť vybrala, a postaráme sa tak spoločne o to, aby mohol jeho hlas zvučne znieť aj pre ďalšie generácie. Veríme však, že dobrá odozva na našu iniciatívu poslúži tiež tomu, aby sa dostalo viac pozornosti aj množstvu ďalších chátrajúcich organov,“ hovorí predseda správnej rady Nadácie VÚB Alexander Resch.

Do systému verejného hlasovania bolo zaradených deväť klenotov historického organárstva, ktoré si nutne vyžadujú obnovu. Počas celej doby súťaže, ktorá trvala od 12. do 25. februára vyjadrovala verejnosť svoju podporu najvýraznejšie najmä unikátne vyzdobenému barokovému organu v kostole Evanjelickej cirkvi a.v. v Levoči, organovému prospektu v rímskokatolíckom kostole sv. Mikuláša v Prešove a organu z 18. storočia v rímskokatolíckom Kostole Premenenia Pána v Španej Doline.

Práve správcovia organa zo Španej Doliny dokázali osloviť a zaktivizovať najväčšiu skupinu priaznivcov. Svoj hlas pre obnovu tohto vzácneho nástroja dalo až 19 590 obyvateľov prevažne zo stredného Slovenska. „Ide o posledný zvukovo autenticky zachovaný organ od vychýreného banskobystrického organára Martina Podkonického z roku 1751. Organ absolvoval na začiatku 20. storočia niekoľko prestavieb, kedy došlo k odstráneniu niektorých pôvodných častí, našťastie nie z oblasti píšťalového fondu. Tento významný nástroj si plne zaslúži zreštaurovanie do pôvodnej barokovej podoby,“ hovorí vedecký pracovník z Ústavu hudobnej vedy SAV, organológ Andrej Štafura, a zároveň dodáva: „V najbližšej dobe je však nevyhnutné predovšetkým zo strany kompetentných vytvoriť funkčný systém, aby sme zachránili aj ostatné nástroje, ktoré máme na Slovensku  a neprišli tak o značnú časť hudobnej pamäte nášho národa.“ Práve odborníci zo Slovenskej akadémie vied sa podieľali na výbere deviatich organov, ktoré Nadácia VÚB zaradila do hlasovania v súťažnom programe Poklady Slovenska.

Z víťazstva v súťaži majú radosť aj obyvatelia a zástupcovia miestnej farnosti v Španej Doline. Tí s cieľom podporiť hlasovanie za svoj organ realizovali aj vlastné sprievodné aktivity vrátane organových koncertov v Kostole Premenia Pána. „Veľmi sa tešíme z toho, že grantový príspevok z nadácie poputuje na obnovu práve nášho špaňodolinského organu, za čo sa chceme úprimne poďakovať všetkým, ktorí tento náš sen podporili svojím hlasom. Od roku 2016 sme realizovali vlastné, lokálne aktivity s cieľom zbierať finančné prostriedky na nevyhnutné reštaurovanie nášho organu. Práve možnosť získať grant formou programu Poklady Slovenska nám, ako sa hovorí, zoslalo samo nebo. Náš zámer je, aby tento organ slúžil v budúcnosti čo najviac ľuďom. Budeme preto vytvárať príležitosti, aby cez neho znela autentická dobová hudba čo najčastejšie,“ uviedol po ukončení hlasovania Matúš Kucbel z rímskokatolíckej farnosti Uľanka, pod ktorej správu spadá aj Špania Dolina.

Reštaurátorké práce na organe začnú pred letom a zrealizované budú do konca tohto roka. Podľa odborníkov je obnova práve týchto pamiatok náročná v tom zmysle, že organy obsahujú komplex materiálov ako drevo a kov či kožu v rôznych abiotických a biotických podmienkach, pričom je pri nich potrebné zohľadňovať primárne samotný zvuk. Každý organ obsahuje umelecké a technické prvky, pričom je každý jedinečný po zvukovej, výtvarnej aj konštrukčnej stránke a taktiež je naviazaný na konkrétny akustický priestor.

Nadácia VÚB podporila počas uplynulých ročníkov svojej hlasovacej súťaže reštaurovanie aj viacerých  ďalších kultúrnych pamiatok. Na základe podpory verejnosti získali prostriedky na odbornú obnovu napr. renesančná zvonica v podtatranskej obci Vrbov, sochy antických bohov v Piešťanoch, Leopoldova brána v Komárne, vitráže v Spišskej Kapitule, fresky v stredovekom kostolíku v obci Čerín či dielo Majstra Pavla z Levoče – jeho Súsošie Kalvárie v Spišskej Novej Vsi.