Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) predložila v poradí už desiate hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl, ktoré sa opäť opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o vzdelávaní a výskum jednotlivých fakúlt.

filozoficka fakulta umbHodnotených bolo spolu 112 fakúlt, resp. monofakultných škôl, z toho 104 fakúlt verejných a 8 súkromných vysokých škôl v 11 skupinách odboroch. Pri hodnotení nastali menšie zmeny, ako napríklad aj pri výpočte nezamestnanosti absolventov, kde sa už do úvahy berú len študenti denného štúdia. V rebríčkoch umiestnení fakúlt boli výrazné relatívne zmeny oproti minuloroč¬nému rankingu zaznamenané len výnimočne. Z jedenástich hodnotených skupín má až desať rovnakého vedúceho ako v predchádzajúcom roku. Niektoré fakulty, ako napríklad Jesseniova lekárska fakulta UK, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Ekonomická fakulta TUKE, či Právnická a Pedagogická fakulta z Trnavy, sú nepretržite vo vedení svojich skupín už minimálne štyri roky.

UMB zaostáva za najlepšími vo výskume

Fakulte prírodných vied UMB sa, podobne ako v posledných rokoch, umiestnila na poslednom mieste medzi faklutami s týmto zameraním. Zaostáva najmä vo výskume a grantovej úspešnosti. Pomerne výrazne jej navyše ubúda aj záujem študentov. Najlepšia je dlhodoo Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Najlepšie nedopadla ani Filozofická fakulta UMB, ktorá skončila až na ôsmom mieste z desiatich podobne zameraných fakúlt na Slovensku. Právnicka fakulta UMB skončila predposledná v porovnaní s ostatnými podobne zameranými fakultami. Pedagogická fakulta UMB sa umiestnila na štvrtom mieste z deviatich.

Naopak Ekonomická fakulta UMB patrí dlhodobo medzi najlepšie na Slovensku a už po niekoľkýkrát obhájila štvrtú pozíciu. Najúspešnejšou v rebríčku ekonomických fakúlt je tá na Technickej univerzite v Košiciach.

V skupine ostatných je na prvom mieste Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK. Na piatom mieste sa umiestnila Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. Oproti minulého roku, kedy bola v tejto skupine na šiestom mieste sa zlepšila, no v rokoch 2011 a 2012 sa v tejto skupine opakovane držala na druhom mieste.

akademia umeni

V skupine umeleckých fakúlt slovenských vysokých škôl sa na prvom mieste usadila Vysoká škola výtvarných umení. Banskobystrickej Fakulte múzických umení Akadémie umení sa podarilo obsadiť úspešné druhé miesto v rebríčku, Fakulta výtvarných umení AU zaujala štvrté miesto a na poslednom, ôsmom mieste zaostala Fakulta dramatických umení AU.

V agro segmente potvrdila svoju kvalitu Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, pričom podobne ako v uplynulých rokoch, presne na opačnom konci hodnotenia sa ocitla Drevárska fakulta.

Celú správu o hodnotení fakúlt vysokých škôl nájdete tu…