Záujemcov o obsadenie kresiel Mestského zastupiteľstva sa vyrojilo pred voľbami na mraky. Škoda, že len málo z nich si uvedomuje o čom je práca zastupiteľa a ešte menej  ponúka komplexné riešenia pre mesto.

Termín odovzdania kandidátnych listín sa blíži a kto nemá to šťastie, že sa ocitne na straníckej kandidátke, musí  poctivo zozbierať 400 podpisov  od občanov. Nejeden Bystričan tak v posledných dňoch v dobrej vôli podporil kandidáta zo svojho okolia. Málokto z nás sa už ale opýta, čo chce vlastne záujemca o zastupovanie občanov mesta dosiahnuť. A ak tak urobí, prichádza prvý zádrheľ.

Väčšina kandidátov  vám povie, že chce dotiahnuť vybudovanie ihriska v jeho mestskej časti, zrekonštruovať rozbité chodníky, zlepšiť parkovanie, zvýšiť bezpečnosť prostredníctvom posilnenia mestskej polície a ďalšie mnohé „originálne“ nápady, ktoré sa periodicky objavujú v komunálnych kampaniach od vzniku samosprávy.


foto: banskabystrica.sk

Poslanci sú volení v rámci jednotlivých mestských častí, takže upriamiť pozornosť na lokálny problém a ponúknuť jeho riešenie, je najľahším spôsobom ako získať hlasy.

Lenže vybudovať ihrisko, zrekonštruovať chodníky, natrieť lavičky nechce iba kandidát zo Sásovej, ale aj ten z Fončordy, Podlavíc, či Uhliska. A tak keď sa dotyční v zastupiteľských laviciach stretnú, zistia, že financie mesta nie sú bezodná studnica. Že ak chce pán poslanec postaviť ihrisko v Sásovej, tak treba nájsť na to prostriedky a tie by kolega z Podlavíc radšej použil na vymaľovanie miestnej školy.  A začína naťahovanie…

Ako vyriešiť patovú situáciu? Dohoda je takmer nemožná, jediným riešením je, aby bolo v rozpočte toľko financií, že každý poslanec bude môcť naplniť svoje sľuby.

A tu sa dostávame na začiatok. Program kandidáta na mestského poslanca by sa nemal v prvom rade zamerať na volebný obvod, ale na prístup k celkovej politike mesta. Budúci zastupiteľ by mal povedať, aké riešenia ponúkne resp. podporí, tak aby sa naplnila mestská kasa.  Nemôže ostať v MsZ ako kôl v plote, tak nech povie s kým chce tieto riešenia presadzovať resp. kto ho v senáte podporí.

Keď sa rozhoduje o nakladaní mestského majetku, tak je úplne jedno kto je z akej mestskej časti. No nie jedno aké finančné dopady to na mesto bude mať.  Je nepodstatné, či nehospodárne nakladanie s prostriedkami  v mestskej firme, v mestskej organizácii, či priamo na úrade odhalí Radvančan alebo Sásovan.  Dôležité bude, že odhalí  plytvanie s našimi peniazmi.

Až keď bude mestská kasa plná, až vtedy môžu začať kandidáti plniť sľuby pre volebné obvody. V prvom rade však musia povedať odkiaľ chcú čerpať prostriedky na svoje nápady a ako budú v zastupiteľstve podporovať naplnenie mestskej pokladnice. Preto sa pýtajme už teraz a nenechajme sa nalákať na bezobsažné sľuby.