Prejdime sa ulicami Banskej Bystrice a prostredníctvom umenia hovorme o téme našej fašistickej minulosti, ale aj o rasizme prítomnosti.

Prechádzka – séria umeleckých a aktivistických podujatí na rôznych miestach a v rôznych časoch, je novinkou v programe festivalu EMBARGO, ktorého druhý ročník sa koná tento týždeň v Banskej Bystrici. Témou Prechádzky je Slovenský štát, neonacizmus a anti/rasizmus s presahom na súčasnú vlnu nenávisti voči utečencom. Jej cieľom je ukázať verejnosti túto tému inak, spojiť ju s historickými faktami, umením ale aj humorom.

Foto Šymon_KlimanPrechádzka sa začína v piatok 6. mája, kedy si počas celého dňa môžete v uliciach mesta pozrieť verejnú výstavu fotografií Šymon Kliman & Podebal: Flagelanti. Zámerom série fotografií, ktorú na motívy projektu umeleckej skupiny Podebal Flagelanti z roku 2006 fotografoval Šymon Kliman, je pripomenúť nám nevyrovnanosť s vlastnou fašistickou históriou, ktorej ťarchu symbolicky preberá ďalšia generácia.

V sobotu 7. mája sa s OZ Antikomplex.sk vydáme na Prechádzku s obeťami nacistov. Prechádzka začína o 14. hod. v Dolnej ulici 27 (pred pobočkou Sberbank), pokračuje na Nám. SNP 20, ďalej k evanjelickému farskému úradu na Lazovnej a na Hornú ulicu. Spoznáme na nej príbehy ľudí, ktorí sa počas 2. svetovej vojny stali obeťami nacistov. Pamätné kamene s mosadznou tabuľkou Stolpersteine sa ukladajú do chodníka na mieste, kde títo ľudia bývali. V Banskej Bystrici je 12 takýchto kameňov a každý z nich sa spája s pôsobivým príbehom. Sobotňajšou prechádzkou sprevádzajú Jakub Lunter a Andrej Čierny z OZ Antikomplex.sk.

Nedeľná prechádzka s názvom Mo(nu)menty zdieľanej pamäti sa začína o 14. hod. na Námestí SNP, pri Pomníku padlých vojakov sovietskej a rumunskej armády. Je venovaná spoznávaniu pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel, ktoré pripomínajú udalosti a osobnosti spojené s 2. svetovou vojnou. Verejný priestor mesta Banská Bystrica, ako dôležitého centra antifašistického odboja, bol po r. 1945 významne definovaný monumentálnou tvorbou venovanou tejto téme. Zachované monumenty boli však realizované prevažne počas nasledujúceho, opätovne totalitného, režimu komunistickej strany. Reflexia týchto diel preto predpokladá kladenie si rôznych otázok. V sprievode Zuzany L. Majlingovej, kurátorky Stredoslovenskej galérie, navštívime šesť stanovíšť.

kundyCrewPrechádzku uzavrie Kundy Crew: Workshop radikálneho vyšívania v Záhrade – Centrum nezávislej kultúry (od 15.30 hod.). Kto sú Kundy Crew a čo je to radikálne vyšívanie?

„Sme cynické ženy, ktoré ukradli svojim starým mamám ich poslednú zábavku a začali vyšívať. Ponúkame svetu radikálne výšivky s tematikou feministickou, zábavnou, antifašistickou, fekálnou, sexuálnou, vegetariánskou a rôznou podobnou…“

V Záhrade CNK bude k dispozícii materiál – látky, nite, ihly aj motívy z dielne Kundy Crew. Starať sa o vás bude Gabika, ktorá vie ako na to.

Prechádzka je súčasťou 2. ročníka festivalu o ľudských právach, tolerancii a vzájomnom porozumení EMBARGO 2016.Projekt zastrešuje Nadácia otvorenej spoločnosti v spolupráci s Frontline Club Slovakia. Informácie o podujatiach a záznamy z nich nájdete na webovej stránke prejdimesa.sk. Vstup na všetky podujatia v rámci Prechádzky je voľný!