Z lokality pri starom lome na Urpíne odstránili pracovníci verejnoprospešných prác MsÚ v Banskej Bystrici 70 vriec komunálneho odpadu.

DCIM100MEDIAPodnet od obyvateľov mesta Banská Bystrica prijali zamestnanci oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ. Po následnom šetrení bolo zistené, že ide o komunálny odpad, ktorý bol s najväčšou pravdepodobnosťou vyzbieraný a navrecovaný priamo v danej lokalite v rámci akcie dočisťovania priestoru po ľuďoch bez domova, ktorí kedysi obývali lom a jeho okolie. Vrecia s odpadom však zostali ležať na mieste a vytvárali nelegálnu skládku.

„Na mieste sa nachádzalo 45 vriec s odpadom. Vzhľadom na fakt, že tento terén je pre vozidlá neprístupný, musel byť odpad ručne odnášaný na Zvolenskú cestu, ktorá je od tohto miesta vzdialená približne pol kilometra,“ povedal Peter Suchý, vedúci oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev na Mestskom úrade v Banskej Bystrici.

Dočistenie lokality vykonali pracovníci verejnoprospešných prác mestského úradu 20. júna 2013. Pri tejto akcii bolo naplnených ďalších 25 vriec a tie boli následne prostredníctvom zmluvnej zvozovej spoločnosti odvezené na Regionálnu skládku odpadov – Šalková.