Vrtochy počasia v druhej polovici minulého týždňa narobili mnohé vrásky na čele obyvateľom mesta. Nie však len pre množstvo spadnutých zrážok, ale najmä pre problémy s elektrinou.

elektro
Napätie v sieti muselo byť zabezpečované aj dodatočnými zdrojmi.

Ako sme vás cez víkend informovali, obyvatelia viacerých častí mesta spozorovali viacero dlhších i kratších výpadkov elektrickej energie i výkyvov napätia. Najzávažnejšie boli problémy na sídlisku Sásová, kde sa dokonca zrejme kolísajúce dodávky elektrickej energie podpísali pod vyhorenie sieťovej stupačky na centrálnom schodisku bytového domu na Tatranskej ulici.

„Výpadky v meste Banská Bystrica boli spôsobené najmä daždivým a vlhkým počasím. V piatok 12. septembra boli zaznamenané 3 krátkodobé poruchy v trvaní cca 1 minúta na vedení, ktoré napája aj lokalitu Sásová. Dôvodom bola prepálená preponka (vodič), ktorá bola lokalizovaná našimi pracovníkmi.“ priblížila pre BBonline.sk hovorkyňa Stredoslovenskej energetiky Jana Bolibruchová.

Najväčšie problémy však nastali v sobotu, kedy pri rekonštrukcii jedného z objektov v Sásovej došlo k rozobratiu strechy a porušeniu izolácie na vysokonapäťovom vedení a následnému zatečeniu trafostanice. Ako ďalej uviedla, k nečakaným výpadkom potom dochádzalo aj počas nedele: „Vyskytli sa dve krátkodobé poruchy, ktorých príčiny zisťujeme.  Naši pracovníci promptne riešili uvedené poruchové stavy a pracovníci vykonávajúci pohotovostnú službu boli posilnení o ďalší pracovný tím, aby boli následky čo najskôr odstránené,“ dodala.

Ako redakciu portálu BBonline.sk informovali čitatelia zo Sásovej, k menším lokálnym výpadkom došlo ešte aj v pondelok. Celkovo napočítali niektorí obyvatelia až tridsať výpadkov v rozsahu od niekoľkých sekúnd do niekoľkých minút.