Pomaly to bude rok, čo  v Banskej Bystrici otvorili nové obchodné centrum s autobusovou stanicou Terminal. Prevádzkovateľ centra teraz informuje o viacerých zmenách, ktoré v súčasnosti na stanici na základe svojich skúseností implementuje.

„Snažíme sa vyjsť v ústrety pripomienkam zo strany cestujúcej verejnosti a návštevníkov, ktoré sme zbierali a vyhodnocovali priebežne,“ uviedol Ivan Hlaváček, spolumajiteľ spoločnosti PRIMUM s.r.o., ktorá obchodné centrum Terminal a autobusovú stanicu vlastní.

Jednotlivé podnety zapracovali do zmien, ktoré od 27. augusta vstúpia do platnosti. Nie všetky však budú na prvý pohľad pozitívne.

Centrum si napríklad poistí prechod väčšieho počtu cestujúcich z autobusovej stanice počas dňa skrz obchodné priestory. „V rámci týchto zmien príde aj k zjednoteniu vstupu a východu z autobusovej stanice. V čase otváracích hodín bude vstup možný výhradne cez pasáž obchodného centra. V nočných hodinách bude vstup umožnený prostredníctvom vonkajšieho výťahu a schodiska, tak ako to bolo zamýšľané pri príprave projektu,“ uvádzajú.

Ďalšie zmeny sú však už pozitívnejšie. Nainštalovaný má byť nový, prehľadnejší a viditeľnejší navigačný systém a smerové tabule. Súčasťou novej navigácie majú byť aj mapy centra umiestnené v objekte. Na základe podnetov Únie nevidiacich a slabozrakých v Banskej Bystrici v priestoroch Terminalu a jeho okolí zároveň doplnili a upravili navigáciu, ktorá uľahčila prístup pre ľudí so zrakovým postihnutím.

Zmeny sa týkajú aj samotnej autobusovej stanice, kde spoločnosť PRIMUM po konzultácii s nájomcom – Dopravným podnikom mesta Banská Bystrica, rovnako pristúpi k viacerým zmenám.

LCD panely s odchodmi autobusov budú v rámci priestoru stanice premiestnené do priestorov nástupíšť 5. až 7., ktoré slúžia zároveň ako výstupištia.

„Úpravy sa dočká aj priestor stojiska č. 7. Jeho súčasná pozícia je nevyhovujúca, pretože zužuje koridor pre cestujúcich pri presune z výstupíšť. Stojisko bude posunuté a upravené tak, aby bol pre cestujúcich vytvorený dostatočný a pohodlný priestor na presun. Túto zmenu privítajú najmä mamičky s detskými kočíkmi, či handicapovaní návštevníci,“ dopĺňajú zástupcovia centra v tlačovej správe.

Vlastník centra rokuje s DPM aj o možnom presune zastávky MHD v rámci stanice. Tá podľa nich už teraz nebola umiestnená na vyhovujúcom mieste. V súvislosti s avizovaným uzatvorením vonkajšieho schodiska a výťahu počas dňa by sa však bez zmeny umiestnenia skomplikoval presun chodcov medzi autobusovou a železničnou stanicou.