Bystričania už môžu bez zbytočného čakania navštevovať ambulanciu všeobecných lekárov, otvorenú v novostabe Hušták na Kuzmányho ulici.

prakticka-ambulanciaOtravuje vás dlhé čakanie u svojho lekára? Potrebujete absolvovať vyšetrenie v inom čase, než sú bežné ordinačné hodiny?

Alebo nie ste spokojní s prístupom personálu, kvalitou a vybavením zdravotníckych zariadení vo svojom okolí? Všetky tieto „boľačky“ vyriešilo otvorenie novej ambulancie praktických lekárov v Banskej Bystrici.

Vyšetrenia pokrýva zdravotné poistenie

Praktická Ambulancia, sídliaca v novostabe Hušták na Kuzmányho ulici č. 19, poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť skúsených všeobecných praktických lekárov, ktorí majú celkový prehľad o zdravotnom stave a poradia najúčinnejšiu liečbu.

Lekári majú dlhoročnú prax a bohaté skúsenosti, takže vedia vyriešiť zdravotné problémy priamo alebo odporučia najvhodnejšieho odborného lekára.

Ordinačná doba je 12 hodín denne od 8.00 do 20.00 v pracovných dňoch.

Pacienti majú možnosť objednať sa zadarmo na vyšetrenie na presný čas telefonicky alebo kedykoľvek cez internet na www.praktickaambulancia.sk.

Neplatia pritom žiadne celoročné poplatky, ani poplatky za objednávanie na presný čas, za vydanie potvrdenia o návšteve lekára či o práceneschopnosti.

Vyšetrenia sú hradené z verejného zdravotného poistenia, pričom ambulancia má zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. Samozrejmosťou je príjemné a moderné prostredie ambulancie.

Dôraz kladú na prevenciu

ilustracne-1„Slováci sa čoraz viac zaujímajú o svoje zdravie a prevenciu. Chceme ich v tom podporiť a preto aktívne pozývame pacientov na pravidelné preventívne prehliadky, nečakáme na to dokiaľ si pacient na nás spomenie,“ vraví MUDr. Monika Sihelská.

V rámci preventívnej prehliadky lekár vykoná komplexné vyšetrenie pacienta „od hlavy po päty“, vyhodnotí zdravotný stav a v prípade zdravotných ťažkostí odporučí vhodnú liečbu.

Pacienti tak majú možnosť získať prehľad o svojom zdravotnom stave, ako aj spoznať lekára a prostredie modernej ambulancie.

Počet pacientov je limitovaný

Praktická Ambulancia začala ordinovať v novostavbe Hušták na Kuzmányho ulici č. 19 priamo pri frekventovanej zastávke MHD Štadlerovo nábrežie, ktorá ponúka výbornú dopravnú dostupnosť pre všetkých obyvateľov Banskej Bystrice. Okrem toho sa v okolí nachádza aj dostatok parkovacích plôch pre motorizovaných pacientov ambulancie.

Pacientom Praktickej Ambulancie sa môže stať každý občan s platným verejným zdravotným poistením SR, ktorý dovŕšil 18 rokov.

“Stačí sa objednať na vyšetrenie a pri návšteve s pacientom uzatvoríme štandardnú Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Vybavíme za pacienta komunikáciu s doterajším všeobecným lekárom a poisťovňou, ako aj prenos zdravotnej komunikácie,“ dodal MUDr. Andrej Pločica.

Viac infomácií nájdete na www.praktickaambulancia.sk alebo na 048/619 58 58.