Na stredajšom verejnom zhromaždení k návrhom opatrení na zatraktívnenie Námestia SNP vystúpilo 15 rečníkov, vo väčšine z radov poslancov alebo zainteresovaných osôb. Jeho výsledkom je rozhodnutie, že v zbieraní podnetov sa bude pokračovať až do konca kalendárneho roka.

Ilustračné foto: archív BBonline.sk

Viacero rečníkov kritizovalo zlú propagáciu samotného verejného zhromaždenia. „Keby ma neinformovala známa z Mestského úradu, ani by som sa o jeho konaní nedozvedel,“uviedol jeden z nich. Zle informovanie verejnosti o dátume a čase zhromaždenia kritizoval aj Pavol Katreniak. Navrhol preto, aby mesto naďalej pokračovalo v zhromažďovaní podnetov a zapojilo do diskusie čo najširší okruh ľudí. Dôraz má pritom dať na čo najlepšiu propagáciu prostredníctvom médií.

Oznam o konaní zhromaždenia sa pritom nachádzal na hlavnej stránke mesta a informácia o verejnom zhromaždení sa objavila aj vo všetkých relevantných regionálnych médiách.

Okrem Katreniaka vystúpili s prejavmi primátor Peter Gogola, hlavný architekt mesta Ľubomír Keleman, riaditeľka Krajského pamiatkového úradu Zuzana Klasová, niekdajší kandidát na primátora Martin Baník, poslanec Milan Lichý, ale aj reprezentanti akademickej obce z Univerzity Mateja Bela.
Z návrhov, ktoré odzneli na verejnom zhromaždení, mal vzniknúť materiál, ktorým by sa na najbližšom rokovaní zaoberalo mestské zastupiteľstvo. Milan Lichý však navrhol, aby sa čas na zosumarizovanie návrhov posunul do konca roka a prítomní jeho návrh schválili. K spracovaniu všetkých návrhov z verejného zhromaždenia a tých, ktoré budú mestu adresované do konca roka, teda dôjde až následne.