V polovici augusta zasiahla Banskú Bystricu veterná smršť a extrémna búrka, ktorá napáchala rozsiahle škody na majetkoch a zničila či poškodila aj mnohé dreviny. Dlhší čas musel byť zatvorený mestský park, verejné cintoríny a ďalšie priestranstvá v meste. Pozreli sme sa na to, aký je rozsah škôd a ako dlho sa ešte následky budú odstraňovať.

Od veternej smršte, ktorá sa prehnala Banskou Bystricou uplynuli už vyše tri týždne a stále sa nedá povedať, že by sa pracovníkom ZAaRES-u podarilo odstrániť všetky škody. Aj tento fakt prispieva k zvýšenej vlne kritiky zo strany obyvateľov mesta.

„Ide o subjektívne názory občanov. Vždy sa však postupuje od najzávažnejších problémov k tým jednoduchším, čiže prvoradé je sprejazdniť cestné komunikácie, aby bola zachovaná doprava pre záchranné zložky. Až neskôr prebieha ošetrovanie drevín na konkrétnych miestach, ktoré boli podnetované zo strany obyvateľov mesta,“ objasnil problematiku postupu prác vedúci úseku údržby verejnej zelene Záhradníckych a rekreačných služieb mesta Banská Bystrica Michal Valent v rozhovore pre BB FM rádio.

K dnešnému dňu sa im podarilo ošetriť, stabilizovať, prípadne odstrániť zhruba 600 drevín a zrealizovať približne 300 vývozov s tonami kalamitného dreva a odpadu. Keď to počasie dovoľuje, takmer 60 kmeňových zamestnancov Záhradnícke a rekreačné služby pracuje aj počas víkendov. Prvotné odhady pritom hovorili o lehote až ôsmich týždňov, kým dôjde k úplnému odstráneniu škôd. „Nie je možné poslať všetkých našich ľudí na všetky postihnuté miesta. Ide o skupinovú prácu, ktorá si vyžaduje zapojenie všetkých zložiek na jednom konkrétnom mieste,“ doplnil Michal Valent, ktorý bol hosťom relácie Na slovíčko s Karolínou Piliarovou v BB FM rádiu.

V mestskom parku sa mohlo začať s prácami až po obhliadke a získaní povolenia Krajského pamiatkového úradu, pretože park je národná kultúrna pamiatka. „Ešte 17. augusta, po veternej smršti, sme vykonali obhliadku miesta, po ktorej sme museli zhotoviť správu pre pamiatkarov. Následne sme po dohode s nimi prediskutovali rozsah výrubu a nakoniec prišlo k výrubu 13 kusov stromov a 23 kusov stromov sme ošetrili,“ priblížil dôvody zdržania procesu Michal Valent.