V priestoroch  Thurzovho domu je už v týchto dňoch nainštalovaná výstava fotografií Premeny Banskej Bystrice. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa vernisáž výstavy uskutoční online.

Prostredníctvom fotografií, zachytávajúcich premeny mesta pod Urpínom za posledné roky, výstava Premeny Banskej Bystrice pozýva na návrat do jeho minulosti, ale tiež pohľad na aktuálny stav vybraných objektov. Stredoslovenské múzeum (SSM) tak touto výstavou ponúka jedinečnú príležitosť porovnať zmeny, ktoré sa v Banskej Bystrici za posledné roky udiali. Mesto prešlo za posledné obdobie výraznými zmenami. Viaceré budovy, ktoré tu stáli v minulosti, sa rekonštrukciou zmenili na nepoznanie, alebo už neexistujú. Výstava zachytáva práve tieto momenty, a to na niekoľkých vybraných objektoch.

„Bolo pre nás ťažké vybrať len niektoré z nich. Naše fondy zbierkových predmetov, originálnych fotografií a negatívov sú totiž mimoriadne rozsiahle. Napokon sme sa rozhodli siahnuť po tých najznámejších lokalitách a budovách. Našim návštevníkom tak chceme ponúknuť nielen návrat do histórie, ale aj možnosť reálne vidieť, čo sa s Banskou Bystricou za posledné roky udialo. V tejto súvislosti sa dá potom možno aj polemizovať, či to bolo dobré alebo zlé rozhodnutie, alebo či je teraz mesto pod Urpínom krajšie, a naopak. Práve v tom vnímam čaro tejto výstavy, ktorej obsah chceme naďalej rozširovať a prezentovať naďalej na našich sociálnych sieťach,“ uvádza autor projektu Matúš Molitoris.

Vernisáž výstavy Premeny Banskej Bystrice sprostredkuje SSM v online verzii na svojej sociálnej sieti už v najbližších dňoch. Verejnosti bude výstava v Thurzovom dome sprístupnená hneď, ako  to dovolia protiepidemiologické opatrenia.