Banská Bystrica nebude Mesto kultúry pre rok 2022, v kandidatúre na tento titul uspela Revúca s jej plánom revitalizovať mesto aj región Gemer. Napriek neúspechu však plánuje vedenie mesta Banská Bystrica pokračovať v nastavenom projekte.

Mesto Banská Bystrica od minulého roka začalo podnikať kroky k získaniu titulu Mesto kultúry 2022 a v marci sa zapojilo do rovnomennej výzvy Fondu na podporu umenia. V prípravnej fáze pracovala vytvorená programová rada na projekte spolu s oddelením kultúry mestského úradu a zástupcami umeleckých a kultúrnych subjektov, akademickej obce i neziskových organizácií. Poctivá a cieľavedomá práca na vytvorení konceptu Metro kultúry znamenala postup do druhého kola. Ten bol následne odprezentovaný verejnosti v Robotníckom dome a včera pred odbornou porotou. Hoci Banská Bystrica na ceste za titulom Mesto kultúry neuspela, v napĺňaní plánovaného projektu plánuje pokračovať.

Projekt kandidatúry mesta Banská Bystrica vznikal od júla 2020. Je výsledkom takmer 15-mesačnej spolupráce programovej rady, zamestnancov MsÚ, zástupcov desiatok banskobystrických organizácií a iniciatív i širokej odbornej verejnosti. Koncepcia Metro kultúry, s ktorou samospráva kandidovala vyjadruje, že ak má nastať zmena, musí byť systematická a postupná. Okrem Banskej Bystrice sa o titul uchádzali mestá Revúca a Hlohovec. Hodnotiaca komisia sa ho napokon rozhodla udeliť Revúcej, ktorá so svojím projektom Prepni na Revúcu plánuje kultúrne revitalizovať nielen priestor mesta, ale aj región Gemer.

„Za posledných 30 rokov si kultúra v našom meste prešla náročnými skúškami. Často bola na okraji záujmu, a preto projekt Metro kultúry, s ktorým sme kandidovali, môže byť dobrým odrazovým mostíkom pre nový inovatívny prístup ku kultúre v našom meste. Síce sme vo výzve Fondu na podporu umenia neuspeli, početné zámery a idey projektu chceme napriek tomu zrealizovať. S programovou radou budeme naďalej spolupracovať pri napĺňaní plánovaného programu, ktorý zároveň reflektuje na dlhodobé strategické zámery mesta v kultúre a umení. Ďakujem všetkým, ktorí sa do kandidatúry nášho mesta vložili a robili maximum, aby sme boli úspešní,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Banská Bystrica sa ako prvé mesto z V4 hlási aj k otvorenému vládnutiu. Aj to je cesta ako otvoriť samosprávu, úrad a spojiť všetky inštitúcie, ktoré majú potenciál podieľať sa na tvorbe kultúry v prospech obyvateľov.

„Hlavnou ambíciou pri koncipovaní projektu Metro kultúry bolo predovšetkým zbaviť sa nálepiek, ktoré boli s Banskou Bystricou spájané. Snažili sme sa projekt naformátovať tak, aby prinášal inovácie a hľadel do budúcnosti. Banská Bystrica je kultúrne rozmanité mesto, a veľa z kultúrnych jednotiek sme ako aktéri a aktérky nepoznali, aj preto nás celkový proces príprav obohatil. Prioritou nášho projektu je vytvoriť sieť, ktorá evokuje dopravný systém metra fungujúci na demokratickej, participatívnej a kultúrnej báze. Napriek tomu, že v našom meste metro nikdy nebudeme mať, pokúsime sa ho vytvoriť prostredníctvom spojenia jednotlivých kultúrnych bodov. Verím, že aj keď sme neuspeli, podarí sa nám dosiahnuť to, čo sme plánovali. Víťazom srdečne blahoželáme,“ dopĺňa člen programovej rady Slavo Sochor.