Bežecké trate na Králikoch sú upravované a zjazdné počnúc prvým decembrovým dňom.Správa športových a telovýchovných zariadení mesta okamžite po napadnutí prvej súvislej snehovej pokrývky zabezpečila úpravu bežeckých lyžiarskych tratí na Králikoch.

Trate v Kremnických vrchoch, ktoré upravuje SŠaTZ, sú v celkovej dĺžke 114 kilometrov. Dohľad nad vykonávanými úpravami zabezpečuje Komisia pre zabezpečenie a koordináciu úpravy bežeckých tratí v Kremnickom pohorí. Bezpečnosť a prvá pomoc je na tratiach zabezpečená Banskobystrickou horskou službou.

Od 1.12.2010 sú tak pre verejnosť využiteľné tieto trate:

Trasa A: Králiky -Tajov
Trasa B: Králiky – Hostinec
Trasa C: Králiky – Malachov
Trasa D: Králiky – Skalka
Trasa E: Králiky – športový areál

Viac informácií nájdete na stránke www.sportbb.sk.