Na utorňajšom zasadnutí mestského zastupiteľstva už nebudú v sále prítomní námestníci prednostu. Ich funkcia zanikla a presunuli sa na iné pozície v organizačnej štruktúre mestského úradu. 

mestský-úrad1Prednosta Miroslav Rybár sa už nebude viac opierať o ekonomického námestníka Branislava Slaného, námestníčku pre služby Máriu Filipovú a námestníka pre rozvoj a výstavbu Ľubomíra Ryšu. Ich funkcie zanikli a presunuli sa na nové pozície. Slaný je projektovým manažérom v kancelárii prednostu, Mária Filipová sa stala vedúcou odboru sociálnych vecí a služieb a Ryša je vedúci oddelenia územného plánovania a bytovej politiky. V súvislosti s organizačnými zmenami zaniklo oddelenie MHD.

V rámci utorňajšieho programu mestského zastupiteľstva bude jedným z najzaujímavejších bodov analýza činnosti PKO, kde sa predpokladá zánik tejto príspevkovej organizácie mesta a jej začlenenie do štruktúry mestského úradu.

Poslanci budú rozhodovať o nakladaní s majetkom mesta, ktoré by malo priniesť do rozpočtu 526-tisíc eur.

Zastupiteľstvo zoberie na vedomie správu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), ktorý v hospodárení mesta zistil viaceré nedostatky. Ekonomický odbor mestského úradu predloží záverečný účet mesta v roku 2012.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva začne v utorok o 9:00 vo Veľkej sieni Mestského úradu. Jeho priebeh bude možné sledovať prostredníctvom textového prenosu na stránkach BBonline.sk alebo cez živé vysielanie TV ESO.