Uplynul viac ako mesiac od otvorenia prevádzok maloobchodu a čiastočného otvorenia gastro prevádzok, a tak aj Europa Shopping Center bilancuje zmeny po uvoľnení opatrení. Naďalej prevláda opatrnosť a zameranie sa na dodržiavanie všetkých hygienických a bezpečnostných opatrení.

Kľúčová flexibilita

S obdobím plošného zatvorenia prevádzok maloobchodu prišla pre väčšinu obchodníkov výzva prispôsobiť svoju ponuku bezpečnejšiemu online prostrediu. Prevádzky bez elektronickej predajnej platformy si ju museli vytvoriť, obchodníci so zabehnutými e-shopmi sa museli prispôsobiť nárastu návštevníkov, gastro prevádzky zase hľadali online priestor, na ktorom dať zákazníkom prehľadne vedieť o svojej ponuke. Väčšina prevádzok v Europa Shopping Center, ktorá prešla do online prostredia musela prispôsobiť prevádzku aj personál do podoby výdajného miesta.

„V našom prípade sme e-shop spustili v tzv. hodine dvanástej a mohli tak osloviť aj zákazníkov, ktorí preferujú nakupovanie online. Samozrejme, že tržby počas tohto obdobia klesali, naši predajcovia však majú častokrát so svojimi zákazníkmi nadštandardné, priateľské vzťahy, čo sa odrazilo aj na predaji počas nepriaznivých dní. Výdajné miesta u nás fungovali vďaka nesmierne šikovným ľuďom, ktorí sa v tomto zložitom čase zomkli a zachovali ako jedna veľká rodina. Sme preto radi, že sme po lockdowne mohli otvoriť predajne v rovnakom personálnom zložení ako to bolo predtým,“ vysvetľuje Dominika Hrabková, PR manažérka spol. VERMONT SK, ktorá zastrešuje 3 značky prémiovej módy v Europa SC.

Pomohli novinky

Gastro segment sa rovnako musel prispôsobiť novej situácii. Okrem prechodu na rozvoz jedál riešili mnohé zariadenia aj zásadnú zmenu ponuky. Rozhodujúca bola nielen kvalita pokrmov, ale aj oveľa väčšia rýchlosť ich prípravy. Gastro zariadeniam prišli v tejto dobe vhod všetky jestvujúce aj nové aplikácie zamerané práve na zdieľanie ponuky jedál a hlavne ich rozvoz, na ktorý mnohé predtým neboli zamerané. Ani rýchlejšia cesta jedla k zákazníkovi však nezaručila udržanie viacerých prevádzok v pôvodnom stave.

„Druhá vlna nás zasiahla len pár mesiacov po otvorení prevádzky. Vďaka výraznému nástupu na trh sme ostali v povedomí zákazníkov, náš koncept však nebol na rozvoz stavaný. Kríza nás ale nakopla k inováciám. Ponuku tovaru na okamžitý predaj sme rozšírili a dopĺňame ju ďalej, bude to určite pre nás cesta aj v čase plného otvorenia. Už otvorenie terás cítime ako pozitívny posun, v priaznivom počasí vieme obslúžiť 76 miest a postupne naberáme aj nový personál,“ približuje fungovanie v prevádzke Sympl Viliam Pavlovský, jeho majiteľ.

Prvé týždne opatrné

Centrum malo v čase tvrdého lockdownu schválenou výnimkou otvorených len 30 zo 160 prevádzok. Pokles návštevníkov bol v tomto období citeľný a zmena po uvoľnení opatrení nastupuje pozvoľne.

„Sme radi, že sa naši návštevníci postupne dostanú do takmer všetkých svojich obľúbených prevádzok, na druhej strane oceňujeme aj pretrvávajúcu opatrnosť. Všetky bezpečnostné a hygienické nariadenia striktne dodržiavame ako plošne, tak aj individuálne. Naďalej ostáva systém dvojitej dezinfekcie a každá prevádzka si stráži svojej kapacity, či už počtom košíkov, alebo inými spôsobmi,“ pripomína ostražitosť Michaela Čanecká, riaditeľka Europa SC.

Centrum situácii prispôsobuje všetky svoje aktivity, podujatia sú nateraz obmedzené na statické výstavy, ak však situácia v lete dovolí, návštevníci sa dočkajú aj obľúbených podujatí.