Monitorovacie stanice peľovej informačnej služby (PIS) pri  regionálnych úradoch verejného zdravotníctva (RÚVZ) namerali v uplynulých dňoch na celom území Slovenska s výnimkou   Žiliny, Trnavy a Košíc vysoké koncentrácie peľu najsilnejšieho jesenného alergénu- ambrózie. Najvyššie koncentrácie jej peľu  zachytili  cez víkend v Banskej Bystrici a v Bratislave. „Pri pretrvávaní pekného slnečného počasia možno predpokladať, že ešte pár týždňov sa peľ ambrózie bude v ovzduší vyskytovať v koncentráciách, ktoré môžu senzitívnym jedincom spôsobovať zhoršenie alergických prejavov. Pre podrobnejšie sledovanie peľovej situácie a porovnanie príznakov alergie, či prípadné konzultácie s vybraným lekárom, odporúčame využiť možnosti , ktoré im bezplatne prináša stránka www.alergia.sk“, uviedla RNDr. Janka Lafférsová, vedúca oddelenia biológie životného prostredia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý je koordinátorom PIS na Slovensku. Dodáva, že  peľová sezóna tiež pomerne silného alergénu- paliny už skončila a v ovzduší sa už vyskytuje len v alergologicky nevýznamných koncentráciách. Klesajúcu tendenciu majú tiež denné koncentrácie slabo alergizujúceho peľu pŕhľavovitých rastlín. Okrem spomenutých druhov sa v ovzduší vyskytoval sporadicky vo veľmi nízkych koncentráciách peľ  tráv z čeľade lipnicovitých, ako aj peľ rastlín z čeľade astrovitých, mrkvovitých, skorocelu, mrlíkov a chmeľu. Na väčšine územia sa však udržiavali veľmi vysoké denné koncentrácie spór húb – plesní, s najpočetnejšie zastúpenými rodmi Cladospórium, Alternária a Epicoccum.

Analýzy aktuálnej peľovej situácie v korelácii s vývojom počasia predpovedajú, že celkové denné koncentrácie peľu ostávajú ustálené, s prípadným miernym poklesom pri zrážkach a výraznejšom ochladení. „Naďalej očakávame veľmi vysoké koncentrácie  spór húb ( plesní) v ovzduší. Denné koncentrácie peľu paliny  sa budú spolu s peľom tráv z čeľade lipnicovitých udržiavať už len v nízkych hladinách, ale až do prvých mrazov. Poklesnú aj koncentrácie peľu pŕhľavy.  Najsilnejším a aj kvantitatívne dominantným aeroalergénom ostáva peľ ambrózie. Peľ tejto rastliny je silným alergénom, pričom odborníci evidujú stále rastúcu precitlivenosť na ňu v celej Európe. Ambrózia sa totiž rozširuje aj v osídlených oblastiach a je zvlášť nebezpečná, pretože jediná rastlina vyprodukuje za sezónu milióny peľových zŕn. Koncentrácie peľu tejto inváznej rastliny by klesli v prípade daždivého počasia, inak môžu potrápiť  alergikov až do konca októbra“, uzatvára predpoveď výskytu peľu v ovzduší RNDr. Lefférsová. Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.vzbb.skwww.alergia.sk, www.zdravie.sk.