Kým rovnaký týdeň uplynulého roka  bol poznamenaný výraznými výkyvmi počasia na celom území Slovenska a sneženie a bohatá zrážková činnosť na väčšine jeho územia prispeli k zníženiu denných koncentrácií peľu a spór plesní na minimum, tento rok je tomu doslova naopak.

kvitnuce kvety pelNa základe výsledkov monitorovacích staníc peľovej informačnej služby Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ako aj monitorovacích staníc v Bratislave, Košiciach, Trnave a Žiline odborníci v uplynulých dňoch zaznamenali opätovne veľkú inváziu peľu brezy v ovzduší na celom území Slovenska.

Ako upozornila Janka Lefférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) v SR, okrem brezy sa v ovzduší vyskytoval peľ javora, topoľov, vŕby, drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité, jaseňa, brestu, hrabu a duba. „Peľová sezóna brezy pokračuje a v druhej polovici týždňa dosiahli koncentrácie peľu brezy v ovzduší vysoké hladiny  aj v chladnejších oblastiach Slovenska. Sezóna kvitnutia liesky a jelše skončila, ich peľ sa vyskytuje v ovzduší len vo veľmi nízkych koncentráciách. Najvyššie koncentrácie peľu brezy v uplynulých dňoch namerali monitorovacie stanice v Bratislave – až  2018 peľových zŕn v metri kubickom  vzduchu , Banskej Bystrici (849 peľových zŕn v metri kubickom vzduchu a  Košice – 645 peľových zŕn v v metri kubickom vzduchu. Alergologicky významné  množstvo peľu zachytili aj  v Nitre a v Žiline. Peľ jaseňa dosiahol  najvyššie koncentrácie  v Bratislave.a v Banskej Bystrici,“ konštatuje Lafférsová.

Dodáva, že peľ drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité a peľ hrabu dosiahol  najvyššie koncentrácie v  Banskej Bystrici. Peľ ostatných druhov drevín dosahoval väčšinou nízke až stredné koncentrácie. Spóry húb (plesní)  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium.

Aj keď už z ovzdušia- až na malé výnimky, zmizol peľ liesky a jelše a bude sa vyskytovať v ovzduší už len ojedinele, pričom nedosiahne  alergologicky významné hladiny, nebudú však mať polinotici (ľudia alergický na peľ rastlín drevín a tráv) v týchto a nasledujúcich dňoch pokoj. Na celom území  Slovenska naďalej očakávame veľmi vysoké hladiny peľu brezy. V ovzduší sa bude ešte vyskytovať peľ ďalších druhov drevín zo skupiny cyprusovité-tisovité, brestu,  topoľov, vŕb, javora, jaseňa, hrabu a duba.