V Banskej Bystrici stále obetavo pracuje dnes už 94. ročný praktický lekár pre dospelých Karol Mika. Na svet prišiel práve desiaty aprílový deň v roku 1927 v neďalekých Starých Horách.

Oženil sa krátko po maturite a vysokoškolské štúdium medicíny absolvoval v rokoch 1949 – 1955 na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Rozhodol sa, že sa vydá na neľahkú cestu, na cestu pomoci človeku. Medicínu chápe, ako svoje životné poslanie. K tomuto povolaniu ho inšpirovala jeho matka, ktorá  pracovala v tom období existujúcej banskobystrickej vojenskej nemocnici ako zdravotná sestra.

V rokoch 1955 až 1956 pracoval ako sekundárny lekár vo vtedajšom KÚNZ Banská Bystrica. V rokoch 1956 – 1993 pracoval ako praktický lekár pre dospelých OÚNZ v Banskej Bystrici. Od roku 1994 pôsobí ako súkromný praktický lekár pre dospelých v Banskej Bystrici. Je spoluzakladateľom časopisu Slovenský lekár. Od roku 1992 je tiež členom redakčnej rady časopisu Naše liečivé rastliny.

Aj napriek vysokému veku je obdivuhodným človekom vďaka svojej vitalite, skvelej pamäti a jedinečnému ľudskému prístupu, aký k lekárskemu povolaniu jednoznačne patrí. Rovnako sa venuje skúmaniu účinkov rastlinných látok na ľudské telo.

Karol Mika je človek vysoko duchovne založený a pri každej svojej práci vzhliada na niečo, čo ho vysoko presahuje, čo mu vždy skladal hold a k čomu sa aj v neľahkých chvíľach obracal.

Netreba zabúdať nielen na jeho dar, ktorý mu umožnil byť do vysokého veku úspešným lekárom, ale tiež aj na jeho umelecké vlohy.

Medzi publikačnú činnosť patria aj známe knihy: Príhody pohotovostného lekára a Pohotovostný lekár zasahuje. Rozprávajú príbehy tohto výnimočného človeka, ktorý sa stretol s pacientmi za rôznych zaujímavých životných situácií a opisujú ako tieto situácie riešil. Do súdka jeho ľudských i umeleckých počinov patrí aj kniha básní.

V periodikách uverejňuje rôzne odborné články, okrem iného je autorom a režisérom niekoľkých amatérskych filmov z lekárskeho prostredia. Zároveň je členom Regionálnej lekárskej komory či Červeného kríža.

O rastlinách hovorí, že sú to bylinky nad zlato. Poodhalil tajomstvo liečivých rastlín a vypracoval sa na špičkového fytoterapeuta. V prírode hľadá odpovede na bolesti tela i duše. Pôvodne nechcel byť praktickým lekárom pre dospelých, ale lákala ho neurochirurgia, alebo psychiatria. V období, keď začínal si však vyberať nemohol. Nakoniec sa v odbore našiel a nesťažuje si.

Karol Mika obdržal v roku 2012 Cenu primátora mesta Banská Bystrica za výrazný prínos pre slovenskú medicínu v oblasti fytoterapie a publikačnú činnosť.

Jeho vzácne rady môžete nájsť nielen priamo v jeho súkromnej ambulancii praktického lekára pre dospelých v meste pod Urpínom, ale aj v publikáciách, akými sú Fytoterapia, Malý atlas liečivých rastlín, Všeobecné lekárstvo a ďalšie.

Média v súčasnosti chŕlia informácie o COVIDE 19. Ako sa na túto situáciu pozerá dnešný oslávenec? „Pán Boh nám dal zdravý sedliacky rozum a keď proti niečomu máme liek, mali by sme ho použiť a byť vďační, že ho vedci objavili.“

Konšpirácie okolo toho považuje za slaboduché. Myslí si, že keby vakcína účinkovala len na 50%, aj vtedy je to sľubné. Spomína, ako na tetanus zomierali ľudia hromadne, ale keby raz niekto videl, ako mu človek podlieha pri plnom vedomí, radšej povie, nech zbytočne zaočkujeme milióny obyvateľov a predídeme tak utrpeniu jedného. Toľko názor na „moderné“ ochorenie súčasnej doby od dnešného 94. ročného oslávenca.