V ovzduší na celom území Slovenska dominoval v uplynulom týždni peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy spolu so silne alegizujúcim peľom tráv z čeľade lipnicovitých.

Najvyššie denné koncentrácie peľu tráv zachytila monitorovacia stanica v Žiline, v Banskej Bystrici, v Bratislave a v Nitre. Peľ pŕhľavy vo vyšších koncentráciách zachytili lapače v Banskej Bystrici, v Žiline, v Bratislave a v Nitre. Podľa slov RNDr. Janky Lafférsovej z oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) v SR, v ovzduší sa ešte vyskytoval v nízkych koncentráciách peľ drevín – pajaseňa, gaštanu a lipy. Z bylín to bol peľ astrovitých, mrkvovitých a mrlíkovitých rastlín, skorocelu a štiavu.

„Zachytili sme aj prvé peľové zrná paliny a ambrózie, ktoré budú po trávach najsilnejšími a najvýznamnejšími alergénmi leta. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodmi Cladospórium a Alternária. Vplyvom zrážok a búrkovej činnosti dochádzalo v uplynulých dňoch k lokálnemu poklesu denných koncentrácií peľu v ovzduší,“ konštatuje Janka Lafférsová z banskobystrického RÚVZ..

Tieto a budúce dni pokračuje obdobie s významným zastúpením peľu tráv a slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých dosiahne alergologicky významné koncentrácie najmä na strednom a severnom Slovensku. Ako zdôrazňuje RNDr. Lafférsová, predpokladajú opätovný nárast denných koncentrácií peľu slabšie alergizujúcej pŕhľavy.

Pomaly však bude pribúdať peľ paliny i ambrózie – najsilnejších a najvýznamnejších alergénov letných mesiacov a skorej jesene. V ovzduší sa okrem peľu spomenutých druhov bude vyskytovať peľ pajaseňa, lipy, skorocelu, štiavu, astrovitých, mrkvovitých a mrlíkovitých. Pokles denných hladín peľu bude naďalej výrazne ovplyvňovať najmä búrková činnosť. Denné koncentrácie spór húb (plesní) dosiahnu veľmi vysoké koncentrácie.