Stredoslovenské osvetové stredisko pripravilo nový cyklus tvorivých dielní a vzdelávacích programov pod známym a osvedčeným názvom „Cesta za príbehmi“. Ide o krajské pobytovo-zážitkové tvorivé dielne pre režisérov detských, mládežníckych a amatérskych divadiel.

Cestovať za príbehmi sa bude v dvoch častiach, pričom prvá prebehne koncom októbra a druhá o mesiac neskôr.

il. foto: web

Prvá časť sa bude konať už tento mesiac, konkrétne 28. až 30. 10. 2011 v neďalekom hoteli Sv. Juraj v Lopeji a bude venovaná základnému divadelnému prvku- priestoru, s ktorým režisér a dramaturg musia pracovať od samotného začiatku prípravy inscenácie. Zaoberať sa však bude tiež súvisiacou tematikou, a to divadelným výtvarníctvom (architektúra, scénografia, kostým, svetelný dizajn a pod.). Primárne však pôjde o rozvíjanie schopností v oblasti dramatizácie literárnych predohier, ich pretváranie do divadelnej podoby, získavanie praktických skúseností pri práci s textom, hercom a jeho pohybom, mimikou, gestom, slovom v ucelenom javiskovom príbehu.

Hlavným lektorom cyklu bude režisér Andrej Turčan. Na prvej dielni mu bude sekundovať známy divadelný scénograf a výtvarník Dušan Krnáč a za dramaturgickú časť sa zúčastní Mgr.art. Maroš Krajčovič zo Stredoslovenského osvetového strediska, ktorý má na pleciach aj organizáciu celého workshopu.

Druhá časť nasleduje o mesiac, 18. až 20. 11. 2011. Jej nosným pilierom bude tentokrát nemenej dôležitý divadelný prvok – pohyb a všetko, čo s ním súvisí pri príprave a realizácii divadelnej inscenácie.

Lektori Andrej Turčan-režisér a Maroš Krajčovič-dramaturg si na druhú lekciu prizvali skúseného pohybového pedagóga a choreografa Martina Urbana, ktorý účastníkov vovedie do základov javiskového pohybu, pričom bude všetko podriadené príbehom, na ktorých si účastníci sami prakticky vyskúšajú svoje schopnosti.

Vítaní sú pritom aj tí, čo doteraz nemali skúsenosti s divadlom. Cyklus je však vhodný najmä pre učiteľov tvorivej dramatiky na základných školách, školských klubov, literárno-dramatických odborov základných umeleckých škôl, pre vedúcich centier voľného času, pre režisérov neprofesionálnych detských, mládežníckych a činoherných divadiel, ale je tiež dobrou prípravou pre záujemcov o vysokoškolské štúdium v odboroch divadelnej réžie, dramaturgie a scenáristiky, scénografie a pod.

Viac o podujatí ako aj potrebné informácie pre potenciálnych záujemcov s prihláškou nájdete na oficiálnej stránke Stredoslovenského osvetového strediska.