Prezenčné vyučovanie pre prvý stupeň základných škôl prebieha na každej banskobystrickej škole. Na ZŠ SSV si však uvedomili, že škola nemôže fungovať bez kultúry a nadviazali spoluprácu s Bábkovým divadlom na Rázcestí.

Po otvorení škôl pre prvý stupeň školy začali vyučovať žiakov prezenčne, pričom sa sústredili hlavne na profilové predmety ako slovenský jazyk, matematika, anglický jazyk a podobne.

Postupne však zistili, že zaradením len týchto predmetov deťom niečo chýba. Na ZŠ SSV sa preto rozhodli nadviazať spoluprácu s Bábkovým divadlom na Rázcestí a dňa 5.3. si zakúpili lístky do divadla. Samozrejme virtuálneho a pozreli si predstavenie Hra.

Momentálne pokračujú v spolupráci na projekte Čítame s divadlom. Od 9.3. 2020 sa pravidelne o 14.00 herci z divadla pripájajú do školských klubov a čítajú deťom úryvky z rozprávok.

„Sme veľmi radi, že sme našli tento spôsob ako obohatiť našim žiak om vyučovací proces“, povedala zástupkyňa riaditeľky Diana Javorčíková. „Škola totiž nemôže žiť bez kultúry,“ dodala.