Želanie každého rodiča? Šťastné dieťa. Dieťa šťastné v škole? Splnený sen. Že je to možné len v rozprávkach?  Potom je Základná škola (ZŠ) Staré Hory doslova rozprávkovou školou.

Prírodná škola neďaleko Banskej Bystrice

ZŠ Staré Hory má výnimočnú polohu, pretože sa nachádza priamo v lese. Umiestnená je na vysokom kopci v objatí hôr. Príroda v okolí je ideálnym prostredím pre malú dedinskú školu rodinného typu so sedemdesiatimi žiakmi. V spolupráci s lesnými pedagógmi je vyučovanie obohatené o enviro a lesné aktivity. Možnosti, ktoré exteriér ponúka, sú vhodné na učenie najmä vonku, čo deti mimoriadne teší. V tesnej blízkosti školy sa nachádza lesný chodníček, eko učebne a oddychové zóny s hracími prvkami. Potenciál okolia je skutočne nevyčerpateľný, čo viedlo napríklad k založeniu lesnej škôlky na pestovanie stromčekov.

Pestrosť vyučovacích metód a záujmových činností

Na ZŠ Staré Hory je dopriate deťom veľa priestoru na získavanie vedomostí posilnením predmetov, akými sú matematika či slovenský jazyk a literatúra, aby boli dostatočne pripravené na monitor. Základom však zostáva pestrosť spojená so zážitkovým učením. Veľký dôraz sa kladie na zapájanie procesu zručnosti, ktorá v dnešnom školskom systéme absentuje. Z tohto dôvodu bola zriadená nová učebňa techniky, kde deti vyrábajú výrobky z dreva a cvičná kuchynku využívaná na varenie.

Voľnočasové aktivity prispôsobené záujmu detí

Aj krúžky vznikali so zreteľom na záujem detí. Poľovnícky krúžok pod vedením pána školníka, skúseného poľovníka, patrí k tým najobľúbenejším. Vštepovaná láska k zvieratám a prírode sa odráža vo vynikajúcich výsledkoch žiakov na rôznych súťažiach. Nemenej obľúbenými sú futbalová prípravka, florbal, turistický krúžok, programovanie, streľba, ale aj beh na lyžiach. Ten prebieha na hodinách telesnej výchovy. Deti sú tiež vedené k hudbe. Hra na klavír, gitaru, spev a tanec sa vyučuje v rámci Základnej umeleckej školy priamo na pôde základnej školy.

Plány do budúcna, splnené detské želania

V najbližších mesiacoch sa na ZŠ Staré Hory určite nebude zaháľať. Vybudujú sa nové oddychové zóny v centrálnej časti školy, aj oddychové kúty v triedach. Na organizovanie vonkajších koncertov, školských a mimoškolských aktivít sa čoskoro začne stavať malý prírodný amfiteáter. Exteriér bude doplnený o atraktívne drevené prvky s tečúcou vodou a bylinkové záhony lesných a iných kvetov. Pozornosť je venovaná aj modernizácii učební a nákupu zaujímavých didaktických pomôcok a hier. Novinkou je doprava žiakov z Banskej Bystrice a späť od začiatku školského roka 2022/2023.

Škola – druhá rodina

Vytvoriť v škole jednu veľkú rodinu a budovať si vzájomne pekné vzťahy, je základ pre všetkých. Vychovať z detí dobrých ľudí pripravených na život a vybudovať miesto, kde sa dieťa bude cítiť bezpečne, príjemne a vzdelávať sa môže tým najkrajším spôsobom, je cieľom vedenia školy a pedagogických zamestnancov.

Ak pre svoje dieťa hľadáte školu, na ktorú bude mať množstvo krásnych spomienok spojených s pokojom v lone prírody, ZŠ Staré Hory je to správne miesto.  Zápis do prvého ročníka v školskom roku 2022/2023 sa bude konať vo štvrtok 21. apríla 2022 od 13.00 h do 17.00 h. Deň otvorených dverí je na programe v stredu 13. apríla.